Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της ΠΕΡ  για την εφαρμογή μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό σε καταστήματα πώλησης τροφίμων

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης συνεχίζει τους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης τροφίμων και συστήνει για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, την πιστή εφαρμογή των κατωτέρω οδηγιών:

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων Αρτοποιείων και όλων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν:

 - ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών

 - την εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού - απολύμανσης και απεντόμωσης - μυοκτονίας της επιχείρησης

 - την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την υγιεινή

 - τον καλό αερισμό του καταστήματος

 - όλα τα προϊόντα αρτοποιίας που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό εντός των καταστημάτων να τοποθετούνται σε κλειστό χάρτινο ή διάφανο περιτύλιγμα (σακούλα κατάλληλη για τρόφιμα) και τα χύμα αρτοπαρασκευάσματα σε κλειστές προθήκες ώστε να μην γίνεται διαλογή με τα χέρια από τους πελάτες ούτε να επιμολύνονται από τυχόν σταγονίδια ή άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες (σκόνη, έντομα κτλ.)

- ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς ψωμιού και αρτοπαρασκευασμάτων προς πώληση σε οικισμούς ενδοχώρας της Π.Ε. Ρεθύμνης θα πρέπει να είναι κλειστά από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των προϊόντων αυτών.

Στο εξωτερικό μέρος των οχημάτων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης.

Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας είτε σε ατομική είτε σε μαζική συσκευασία, όταν μεταφέρονται προς πώληση από το χώρο παραγωγής τους τοποθετούνται συσκευασμένα και κλειστά σε κατάλληλες χάρτινες ή πλαστικές σακούλες μέσα σε κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό που είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας με άλλο τρόπο.
Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών

 - τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, να φορούν στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

 Τονίζουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:

 - στο πλύσιμο των χεριών και τη χρήση των γαντιών μιας χρήσης

 - στην αυστηρή τήρηση του αριθμού των ατόμων που θα εισέρχονται στις ανωτέρω επιχειρήσεις (ένα άτομο/25 τ.μ κύριου χώρου του καταστήματος) με αναρτημένο στην πρόσοψη της επιχείρησης του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών εντός αυτής πάντα με προστατευτική μάσκα

 - στην ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στην εισόδο του καταστήματος, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ

 1. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε

 2. Φοράτε το σωστό μέγεθος

 3. Αλλάζετε γάντια, όπως θα πλένατε τα χέρια σας αν δεν φορούσατε γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες

 4. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες

 5. Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια

 6. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται

 7. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως

 8. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα

 9. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα

 10. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook