Τα μέλη του δικτύου ανταλλαγών Χανίων, πραγματοποιούν την έναρξη του δικτύου με ανταλλακτικό παζάρι την ερχόμενη Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 από 11:00-16:00 στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων.

Μετά από τις πρώτες 2 συναντήσεις που προηγήθηκαν, κυρίως για την ενημέρωση-παρουσίαση του δικτύου στο κοινό και μετά από πολλές εγγραφές νέων μελών, αποφασίστηκε από κοινού ,η έναρξη του δικτύου ανταλλαγών με το ανταλλακτικό παζάρι σε κεντρικό σημείο εδώ στα Χανιά!

Στο παζάρι μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου με προϊόντα διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, αντικείμενα και άλλα είδη προς ανταλλαγή, αλλά και άνθρωποι, μη μέλη του δικτύου, με την προϋπόθεση να φέρουν οτιδήποτε που δεν χρειάζονται για να το ανταλλάξουν και να πάρουν ότι έχουν ανάγκη που θα υπάρχει στο παζάρι.

Στο παζάρι θα υπάρχουν ενημερωτικά έντυπα για το κοινό, θα γίνονται νέες εγγραφές μελών και θα υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώνεται η λίστα δράσεων από άμεσα θιγόμενους.

Η λίστα δράσεων είναι ένα έντυπο, το οποίο θα μπορούν να συμπληρώνουν όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα-αδικία, ακόμα και από ανθρώπους που δεν είναι μέλη του δικτύου (π.χ. εξώσεις λόγω αδυναμίας πληρωμής ενοικίου, διακοπή ρεύματος π.χ. λόγω ανεργίας, κ.α.).

Η κινητοποίηση των μελών του δικτύου, θα είναι άμεση και θα εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους θιγόμενους, θα δρουν οργανωμένα, προσπαθώντας να επιλύσουν εμπρόθεσμα, κάθε πρόβλημα με νόμιμες ενέργειες!

Στο παζάρι τα μέλη θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με το σύστημα των Μονάδων του δικτύου ή και ελεύθερα(χωρίς μονάδες) αρκεί να συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Ένας νέος τρόπος επιβίωσης γεννιέται και μια καινούρια φιλοσοφία για την κατανάλωση ξεκινάει!!!!

Κανένας δεν να μπορεί να γίνει πλουσιότερος ή φτωχότερος μέσα στο δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δικτύου www.diktyoantallagonxanion.gr

Δημήτρης Ωραιόπουλος