Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι ο δήμος επένδυσε χρόνο και χρήμα προχωρώντας τις διαδικασίες ωρίμανσης.

Η Διεύθυνση Πειβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης χορήγησε Βεβαίωση χωροθέτησης του έργου “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Αποκορώνου”  σε έκταση στη θέση “Ξεπαπαδιά” εκτός οικισμού στην περιοχή Τ.Κ.Τσιβαρά, Δ.Ε. Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αποκορώνου θα κατασκευαστεί στη θέση “Ξεπαπαδιά” εκτός οικισμού Τσιβαρά Τ.Κ.Καλυβών Δ.Ε. Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου Χανίων σε έκταση επιφάνειας 7.149,24 τ.μ.

Η δυναμικότητα του ΣΜΑ είναι της τάξης των 31 t/d (μέση τιμή), με μέγιστη τιμή 39 t/d. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου ΣΜΑ προβλέπονται δύο θέσεις εκφόρτωσης και διαμορφώνονται δύο επίπεδα: το ανώτερο, στο οποίο θα γίνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων (μέσο διαμορφωμένο υψόμετρο 142 m) και το κατώτερο (μέσο διαμορφωμένο υψόμετρο 137 m), στο οποίο θα σταθμεύουν οι συρμοί μεταφόρτωσης.

Η βεβαίωση χωροθέτησης χορηγείται κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων του άρθρου 5 παρ.2 της σχετ(8) Κ.Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, από την οποία συνάγεται ότι:

α) Ως προς τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης:

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας, βρίσκεται σε περιοχή εντός του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Αρμένων, “εντός περιοχής Ειδικής Προστασίας- Δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις (ΠΕΠ 2)”. Σύμφωνα με τα υπ’αρίθμ.πρωτ.11737/11-11-20 και 12203/18-1120 έγγραφα της Δνσης Δασών Χανίων, η Υπηρεσία “συμφωνεί με την εγκατάσταση του ΣΜΑ εντός ΠΕΠ 2 όπως αναφέρεται στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Αρμένων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται.

Συγκεκριμένα, το εξεταζόμενο έργο υπάγεται στην υποκατηγορία α/α 7β : Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των συμμείκτων και βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και σε απόσταση >500μ από τους πλησιέστερους οικισμούς.

β) Η έκταση της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το σχετ. (19) ερωτηματολόγιο σύμφωνα με στις περιοχές που ισχύουν τα κριτήρια αποκλεισμού που αναφέρονται:

- Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’αρίθμ.39 της 31-08-2020, σχετ.9)

-Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ, Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης υπ’αρίθμ.62/2016, σχετ.17),

-Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης Υ.Α.42284/2017

Συνεπώς, η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην εξεταζόμενη θέση, υπάγεται στην κατηγορία (ε) του Πίνακα Χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων 4ης Ομάδας του παραρτήματος ι της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (μη συμβατότητα με θεσμοθετημένες χρήσεις γης) και η παρούσα χωροθέτηση χορηγείται σε εφαρμογή προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ.2 της σχετ. (8) Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, και με την προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΣΜΑ του Δήμου Αποκορώνου , να είναι η υλοποίηση των βελτιώσεων του δρόμου σύνδεσης με αριθμό Β8 της Δ.Ε. Βάμου.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι ο δήμος επένδυσε χρόνο και χρήμα προχωρώντας τις διαδικασίες ωρίμανσης όπως την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου και την εξασφάλιση των υπόλοιπων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές και για τη χρηματοδότηση του έργου έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ και σχεδιάζεται και η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι ο υπάρχον στόλος παρά την αγορά καινούριων απορριμματοφόρων, σε συνδυασμό με το υπάρχον προσωπικό είναι αδύνατον να εκτελέσει με επιτυχία την αποκομιδή των απορριμμάτων. Με τη δημιουργία του ΣΜΑ εξοικονομούμε επιπλέον καύσιμα και σέρβις (ζημιές-φθορές) οχημάτων κ.λ.π. και σύμφωνα με μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου μας προκύπτει μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων όπου κατ’εκτίμηση ανέρχεται περίπου στο ποσό των 300.000 ευρώ/ετησίως.

Το παραπάνω ποσό επιστρέφεται ανταποδοτικά σε αντικείμενο  καθαριότητας με αποτέλεσμα να έχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον Δήμο μας.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τόνισε: “ Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για ένα καλύτερο αύριο για τον Δήμο μας, μακριά από στείρες και ανούσιες αντιπαραθέσεις που σκοπό έχουν να μπλοκάρουν το έργο μας και αταλάντευτα προχωρούμε , στο τέλος πάντα η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ!!


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook