Εγκρίθηκε η χωροθέτηση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης

Ένα «καυτό» θέμα για τον Δήμο Αποκορώνου το οποίο έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ της δημοτικής αρχής, των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και τοπικών φορέων, αποτελεί η χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε περιοχή στον Τσιβαρά Αποκορώνου.

Όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης χορήγησε Βεβαίωση Χωροθέτησης του έργου “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Αποκορώνου” σε έκταση στη θέση “Ξεπαπαδιά” εκτός οικισμού στην περιοχή Τ.Κ. Τσιβαρά, Δ.Ε. Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρονται – μεταξύ άλλων - τα εξής :

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αποκορώνου θα κατασκευαστεί στη θέση “Ξεπαπαδιά” εκτός οικισμού Τσιβαρά Τ.Κ.Καλυβών Δ.Ε. Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου Χανίων σε έκταση επιφάνειας 7.149,24 τ.μ. Η δυναμικότητα του ΣΜΑ είναι της τάξης των 31 t/d, με μέγιστη τιμή 39 t/d. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου ΣΜΑ προβλέπονται δύο θέσεις εκφόρτωσης και διαμορφώνονται δύο επίπεδα: το ανώτερο, στο οποίο θα γίνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων (μέσο διαμορφωμένο υψόμετρο 142 m) και το κατώτερο (μέσο διαμορφωμένο υψόμετρο 137 m), στο οποίο θα σταθμεύουν οι συρμοί μεταφόρτωσης. 

Η βεβαίωση χωροθέτησης χορηγείται κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων του άρθρου 5 παρ. 2 της σχετ(8) Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, από την οποία συνάγεται ότι: 

α) Ως προς τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης: Η θέση εγκατάστασης της μονάδας, βρίσκεται σε περιοχή εντός του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Αρμένων, “εντός περιοχής Ειδικής Προστασίας- Δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις (ΠΕΠ 2)”. Σύμφωνα με τα υπ’αρίθμ.πρωτ.11737/11-11-20 και 12203/18-1120 έγγραφα της Δνσης Δασών Χανίων, η Υπηρεσία “συμφωνεί με την εγκατάσταση του ΣΜΑ εντός ΠΕΠ 2 όπως αναφέρεται στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Αρμένων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται.

Συγκεκριμένα, το εξεταζόμενο έργο υπάγεται στην υποκατηγορία α/α 7β : Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των συμμείκτων και βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και σε απόσταση >500μ από τους πλησιέστερους οικισμούς.

β) Η έκταση της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το σχετ. (19) ερωτηματολόγιο σύμφωνα με στις περιοχές που ισχύουν τα κριτήρια αποκλεισμού που αναφέρονται:

- Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’αρίθμ.39 της 31-08-2020, σχετ.9)
-Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ, Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης υπ’αρίθμ.62/2016, σχετ.17),
-Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης Υ.Α.42284/2017

Συνεπώς, η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην εξεταζόμενη θέση, υπάγεται στην κατηγορία (ε) του Πίνακα Χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων 4ης Ομάδας του παραρτήματος ι της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (μη συμβατότητα με θεσμοθετημένες χρήσεις γης) και η παρούσα χωροθέτηση χορηγείται σε εφαρμογή προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ.2 της σχετ. (8) Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, και με την προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΣΜΑ του Δήμου Αποκορώνου, να είναι η υλοποίηση των βελτιώσεων του δρόμου σύνδεσης με αριθμό Β8 της Δ.Ε. Βάμου.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι ο Δήμος επένδυσε χρόνο και χρήμα προχωρώντας τις διαδικασίες ωρίμανσης όπως την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου και την εξασφάλιση των υπόλοιπων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές και για τη χρηματοδότηση του έργου έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ και σχεδιάζεται και η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. 

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου ανέφερε ότι παρά την αγορά νέων αποριμματοφόρων, ο υφιστάμενος στόλος δεν επαρκεί για την έγκαιρη και επιτυχή αποκομιδή των απορριμμάτων. Ωστόσο, με τη δημιουργία του ΣΜΑ εξοικονομούμε σημαντικά ποσά σε καύσιμα και σέρβις οχημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση πόρων που σύμφωνα με μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου μας φτάνει τα 300.000 ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό θα "επιστραφεί" ανταποδοτικά στους πολίτες μέσω επενδύσεων σε συναφή αντικείμενα καθαριότητας, με σκοπό και αποτέλεσμα ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον Δήμο μας. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Κουκιανάκης τόνισε: "Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για ένα καλύτερο αύριο για τον Δήμο μας, μακριά από στείρες και ανούσιες αντιπαραθέσεις που σκοπό έχουν να μπλοκάρουν το έργο μας. Προχωρούμε αταλάντευτα στον δρόμο μας και καλούμε όλους να δουν πως στο τέλος η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ!!"


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook