Χρηματοδότηση ύψους 619.380,00 € για τα σχολεία του Δήμου Χανίων από την ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπ. Εσωτερικών

Την ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για την πράξη του Δήμου Χανίων σχετικά με την πυροπροστασία των σχολικών κτιρίων.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, περιγράφεται  η ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», της πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων» συνολικού προϋπολογισμού 619.380,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Χανίων, χρηματοδοτούμενο εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ/ΥΠΕΣ).

Η συγκεκριμένη έγκριση περιλαμβάνει την εκπόνηση νέων μελετών και την επικαιροποίηση παλαιών, για ολοκληρωμένη πυροπροστασία στο σύνολο των σχολικών κτιρίων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. Παράλληλα, θα γίνει εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα, για την προστασία και την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού στα σχολεία.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook