Θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  Τρίτη  9  Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και λήξη 12:00 π.μ..

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

1.    Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail  του Δήμου Κισσάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2.    Με sms από  το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθοεί στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

         ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.    Διόρθωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και του Πίνακα Στοχοθεσίας σύμφωνα με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης-Τμήμα Διοικ/κού-Οικ/κού Ν.Χανίων. (Απόφαση 19/2021 Οικονομικής Επιτροπής).

Οπως ακριβώς  φαίνεται και στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας:

       

     

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook