Τι αναφέρει ο επικεφαλής της παράταξης “Αποκόρωνας η Γη μας”, Παντελής Καραγιαννάκης για το ενδεχόμενο χωροθέτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή «Ξεπαπαδιά» Τσιβαρά.

Όπως αναφέρει ο κ. Καραγιαννάκης, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έκρινε με απόφασή της τον χώρο ακατάλληλο και έδωσε ταυτόχρονα εντολή στον Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη να διακόψει κάθε σχετική ενέργεια. 

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Παντελή  Καραγιαννάκη:

Η χτεσινή απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποτελεί πραγματικό κόλαφο κατά του κ. Κουκιανάκη και των μεθόδων του. Η Συντονίστρια εν τέλει απέρριψε τις προσφυγές, με τις οποίες ο Δήμαρχος ήθελε να ανατρέψει την Απόφαση 189/15-12-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκόρωνα, η οποία απόφαση για να θυμίσουμε έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα κάθε ενδεχόμενο χωροθέτησης Σ.Μ.Α. στην περιοχή «Ξεπαπαδιά» Τσιβαρά, κρίνοντας τον χώρο ακατάλληλο και δίνοντας ταυτόχρονα εντολή στον Δήμαρχο να διακόψει κάθε σχετική ενέργεια. Η απόφαση 189/2020 λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την απόρριψη της προσφυγής, παραμένει σε πλήρη ισχύ με το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ίδια την απόφαση της Αποκεντρωμένης να ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα {ΑΔΑ: 6Υ0ΣΟΡ1Θ-ΖΙ8, βλέπε παρ.4, σελ.4 της εν λόγω απόφασης και ειδικότερα παρ.2 σελ.7 όπου ρητώς αναφέρεται ότι «οι αποφάσεις που αφορούν τόσο τη δημιουργία όσο και την επιλογή χώρου εγκατάστασης (χωροθέτηση), του εν λόγω έργου υποδομής λαμβάνονται κατά τεκμήριο αρμοδιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμης του οικείου συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας- άρθ.73 παρ.1β του ν.3852/10}.

Επιπλέον μέσα στις 12 σελίδες της απόφασης αποκαλύπτεται σε κάθε της διάσταση, η τακτική του κ. Κουκιανάκη που βεβαίωσε αναληθώς με το α.π.10760/6-10-2016 έγγραφο του τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο Δήμος Αποκορώνου επέλεξε τον χώρο «Ξεπαπαδιά» του Τσιβαρά Δ.Κ. Καλυβών, την ώρα που ουδεμία τέτοια απόφαση υφίστατο ούτε λήφθηκε μεταγενέστερα από το αρμόδιο και αποφασίζον, κατά την ίδια σημερινή απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όργανο δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, την ώρα που ουδεμία τέτοια σύμφωνη γνώμη υπήρχε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ούτε βέβαια γνώμη της οικείου συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Η σημερινή Απόφαση της Αποκεντρωμένης λοιπόν, κατά τρόπο απόλυτο και μη επιδεχούμενο διαφορετικών ερμηνειών, κατακεραυνώνει τον κ. Κουκιανάκη κάνοντας ειδική και εκτεταμένη αναφορά στις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου διαχρονικά, ώστε να γίνεται παραπάνω από σαφές ότι ο Δήμαρχος προχώρησε δίχως τη σύμφωνη γνώμη του έχοντος την αρμοδιότητα να αποφασίσει Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου και μάλιστα βεβαίωσε αναληθώς τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο Δήμος Αποκορώνου είχε λάβει απόφαση χωροθέτησης στη θέση Τσιβαρα.

Υπενθυμίζουμε τελειώνοντας στον κ. Κουκιανάκη τα εξής απλά και κατανοητά, για τον ίδιο και οποιονδήποτε «σύμβουλο» του.

Α) Στην τελευταία παράγραφο της απόφασης της Αποκεντρωμένης, όλως «επικουρικώς» τονίζεται ότι η Συντονίστρια έλαβε γνώση της από 23854/1-2/2021 βεβαίωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης και δεν επηρεάζει την κρίση της, δεδομένου ότι εκδόθηκε μεταγενέστερα της απορριπτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ΣΜΑ στον Τσιβαρά, αλλά και του γεγονότος ότι όπως αναφέρει προηγουμένως, το αποφασιστικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως προκύπτει από το σύνολο των αναφερομένων αποφάσεων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση χωροθέτησης ΣΜΑ στην εν λόγω θέση.

Β) Ενώπιον των δημοτικών οργάνων ο κ. Κουκιανακής έχει δηλώσει ρητώς και κατά τρόπο καταγεγραμμένο στα πρακτικά, ότι αναλαμβάνει συνειδητά «κάθε νομική ευθύνη», συνεπώς περιθώρια για δικαιολογίες και ελαφρυντικά περί άγνοιας ή πλάνης για τις μεθόδους που ακολούθησε δεν υπάρχουν.

Γ) Το χτεσινό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ελπίζουμε ειλικρινά να αποτελεί μια προσπάθεια να καλύψει την παταγώδη αποτυχία του και όχι σοβαρή δήλωση πρόθεσης για την συνέχεια. Σε περίπτωση που συμβαίνει το πρώτο χαιρόμαστε που μετά το σημερινό στραπάτσο δεν χάνει το κέφι του και πανηγυρίζει ακόμα και για την απόρριψη των προσφυγών του. Σε περίπτωση όμως που συμβαίνει το δεύτερο, πράγμα που απευχόμαστε, ας ρωτήσει αυτούς που γνωρίζουν για το τι ακολουθεί.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook