Στήριξη σε απολυμένους Έλληνες προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ύστερα από αίτημα που υπέβαλε για πρώτη φορά η χώρα μας.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε την εκταμίευση ποσού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των απολυμένων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Αldi στην Ελλάδα. Πρόκειται για 642 εργαζόμενους που έχασαν την εργασία τους, μετά το κλείσιμο, στο τέλος του 2010, των καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας στη χώρα μας.

Η πλειοψηφία των απολυμένων προέρχεται από περιοχές με μεγάλη ανεργία, όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Θράκη.

Το ελληνικό αίτημα, συνολικού προϋπολογισμού 4.490.000 ευρώ, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Μαΐου του 2011, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σύμφωνα με το προϋπολογισμό, 1.926.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν για επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανεύρεση εργασίας, 1.000.000 ευρώ για κατάρτιση, επανακατάρτιση και καταβολή επιδομάτων, 1.000.000 ευρώ για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 310.000 ευρώ για επιδότηση εξεύρεσης εργασίας και 30.000 ευρώ για επιδότηση κινητικότητας.

Προβλέπεται ακόμη η διάθεση ποσού 224.000 ευρώ για θέματα Τεχνικής Βοήθειας (δημοσιότητα, έλεγχοι, προπαρασκευαστικές ενέργειες).

Το συνολικό πακέτο στήριξης το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εργαζόμενους που απολύθηκαν στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Αυστρία, ανέρχεται στα 42,3 εκατ. ευρώ. Στην Ιρλανδία εγκρίθηκαν 35,7 εκατ. ευρώ, για σχεδόν 6.000 εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους σε περίπου 3000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των τεχνικών δοκιμών. Στην Αυστρία, 3,6 εκατ. ευρώ για τις απολύσεις συνολικά 2338 εργαζομένων σε 706 επιχειρήσεις στους τομείς των χερσαίων μεταφορών και των μεταφορών μέσω αγωγών.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά στο ΕΤΠ

Τα κριτήρια που απαιτούνται για την έγκριση της χρηματοδότησης, είναι να έχουν γίνει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος. Να έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες. Ακόμη, σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, το ΕΤΠ μπορεί να παρέμβει, ακόμη κι αν τα κριτήρια παρέμβασης αυτά δεν τηρούνται πλήρως, εφόσον οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία.

Το Ταμείο αναλαμβάνει έως το 65% της συνολικής χρηματοδότησης ενώ η διάρκειά της φθάνει στους 24 μήνες.

Είναι η πρώτη φορά από τη σύσταση του Ταμείου το 2007 που η Ελλάδα συμμετέχει σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Μόλις τον περασμένο Μάιο υπεγράφη η Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)».

Ως Αρχή Διαχείρισης ορίσθηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάλεσε τη Κομισιόν να διερευνήσει γιατί η Ελλάδα και ορισμένα άλλα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής, παρά τις μαζικές απολύσεις.

Παράλληλα ενέκρινε ψήφισμα, με το οποίο προτείνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), μέχρι το τέλος του 2013.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε με την 1927/2006 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ένωσης. Μέσω του Ταμείου Προσαρμογής παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα της χρηματοδότησης των κρατών μελών, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα στήριξης των εργαζομένων, οι οποίοι απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Η περίοδος εφαρμογής του ΕΤΠ ταυτίζεται με την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 και χορηγεί βοήθεια στα κράτη μέλη, συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Το Ταμείο αφορά τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και τις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ ενισχύει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η αναζήτηση εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η κατάρτιση και η επανακατάρτιση, η επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η αυτοαπασχόληση.

Χρηματοδοτούνται επίσης ειδικά μέτρα για μικρό χρονικό διάστημα, όπως τα επιδόματα αναζήτησης εργασίας και κινητικότητας, καθώς και μέτρα για ενθάρρυνση μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Αντίθετα το Ταμείο δε χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ή των βιομηχανικών τομέων, ούτε παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας.


newsbeast.gr