Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου μέσω τηλεδιάσκεψης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3- 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Τροποποίηση της 597/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό της επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Χανίων. (Δήμαρχος)
 2. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2019 Δήμου {Αλόγλου}
 3. Μείωση μισθώματος βάσει του αρ.9 παρ.4 Ν.4071/2012 (SPORT HOUSE ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΠΕ) {Αλόγλου}
 4. Παραχώρηση χρήσης πολιτιστικών χώρων στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 5. Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11β του Ν.4412/16, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2021 {Κοτσιφάκης}
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις απευθείας αναθέσεις, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2021 {Κοτσιφάκης}
 7. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων και τρόπος υποβολής αιτήσεων χρήσης 2021 { Κοτσιφάκης }
 8. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού πλυντηρίου Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}
 9. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδ. ΚΑΕΚ 5015018002 ΟΤ 56 παλαιού σχεδίου πόλεως Δήμου Χανίων { Χαζιράκης }
 10. Διοικητική αποβολή από κοινόχρηστο χώρο επί της παρόδου Χαιρέτη στη Χαλέπα (Γεωργακάκη) { Ξανθουδάκης }
 11. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ)» { Χατζηδάκη }
 12.  Έγκριση 2ου/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
 13. Αίτημα της ΚΥΔΩΝ ΑΕ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πάρκινγκ της Ρεγγίνας (άρθρο 185 Ν. 3463/2006) { Καλογριδάκης - Αλόγλου }

 Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook