Την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη

Την Τετάρτη 17-02-2021 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου έτους 2021.
  2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: 4ου τριμήνου 2020.

Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook