Το κονδύλι και για την Κρήτη έχει μείνει στα ίδια επίπεδα την τελευταία τριετία

Από το Υπουργείο εσωτερικών αποφασίστηκε το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας σε ολόκληρη την χώρα, αλλά και ανα Περιφέρεια.

Δυστυχώς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες που εκφράζονται κάθε χρόνο από όλους τους συναρμόδιους και ειδικούς για το θέμα φορείς  που τονίζουν πως τα χρήματα δεν επαρκούν για την εκπόνηση σωστού και αποτελεσματικού προγράμματος δακοκτονίας, από το Υπουργείο εγκρίθηκαν ακριβώς οι ίδιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί το 2020 και το 2019!

Συγκεκριμένα, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό έως 20.954.300.00 ευρώ, σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών, λοιπές δαπάνες δακοκτονίας) ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΡΗΤΗΣ 7.947.300
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 223.000
ΑΤΤΙΚΗΣ 385.000
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.000.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.250.000
ΗΠΕΙΡΟΥ 272.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.187.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 855.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 255.000
ΚΡΗΤΗΣ 7.947.300
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 345.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.285.000
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.950.000

Όπως αναφέρει η απόφαση, τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Τυχόν αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών δύναται να διατεθούν συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για την κάλυψη προγράμματος δακοκτονίας 2021. 

Να σημειωθεί πως το 2020 και μετά από έντονες διαμαρτυρίες χορηγήθηκαν στην Κρήτη κάποιες επιπλέον πιστώσεις και προκαλεί απορία το γιατί δεν χορηγήθηκε φέτος από την αρχή το συνολικό χρηματικό ποσό.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook