Πώς μπορείτε να πάρετε αποζημίωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Χανίων

"Γίνεται  γνωστό  ότι  οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας και επλήγησαν από ΧΑΛΑΖΙ – ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ, στις 16 Φεβρουαρίου 2021, μπορούν να προσέρχονται από τις 10.00 έως τις 14.00, τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, μέχρι την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, στο πρώην Δημοτικό  Κατάστημα (οδ. Ελ. Βενιζέλου, Γαλατάς), προκειμένου να υποβάλλουν δηλώσεις σχετικές με τις ζημιές, που υπέστησαν.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας των παραγωγών διευκρινίζεται ότι δηλώσεις θα υποβάλλουν οι παραγωγοί, των οποίων το ποσοστό ζημιάς είναι 20% και άνω επί της συνολικής παραγωγής και επιπλέον εμπίπτουν σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛΓΑ (έτους 2020), όπου θα έχουν καταχωρηθεί οι αντίστοιχες καλλιέργειες, καθώς επίσης και απόδειξη του τρόπου εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που αναφέρονται σε αυτή.

β) Α.Φ.Μ.

γ) Ταυτότητα

δ) Αντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης (Πειραιώς), όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ". 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook