Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου:

"Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 18:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (10:00 έως 18:00 την 24-2-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου ([email protected]) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου

Μετά το πέρας της λήξης στις 18:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/2/2021

  1. Έγκριση αποσπάσματος του υπ’αρ. 1/2021 πρακτικού  συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων 2021 για την υπ’αρ. 166/2018 προσφυγή. {Αλόγλου}
  2.  Έγκριση αποσπάσματος του υπ’αρ. 1/2021 πρακτικού  συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων 2021 για την υπ’αρ. 361/2016 προσφυγή. {Αλόγλου}
  3. Έγκριση αποσπάσματος του υπ’αρ. 2/2021 πρακτικού  συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων 2021 για τις υπ’αρ. 450/2017 & 451/2017 προσφυγές. {Αλόγλου}". 

Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook