Σύσκεψη με θέμα την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ε. Χανίων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση  του  αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας                              Αντώνη Παπαδεράκη, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι από όλους τους Δήμους της   Π.Ε. Χανίων καθώς επίσης ο εκπρόσωπος του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Π.Ε. Χανίων. Η σύσκεψη  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επεξεργασίας του Επιχειρησιακού σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης για την Κοινωνική Οικονομία που υλοποιείται από την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης  και συζητήθηκαν θέματα  σχετικά με:

-τα πεδία αναγκών κάθε Δήμου και των πολιτών του που δύναται να καλυφθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις

-τους τρόπους ενθάρρυνσης των πολιτών, από πλευράς Δήμων, για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

-τις ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς ή άλλης μορφής συνεργασιών των ΟΤΑ με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαδεράκης, η Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει, μέσω της αξιοποίησης σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, για την  ανάπτυξη του τομέα αλλά και την υποστήριξη υπηρεσιών και δράσεων αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα προς την τοπική κοινότητα. Επιπλέον, καθώς διαφαίνεται πως οι πόροι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, θα αυξηθούν σημαντικά, απαιτείται η προετοιμασία της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινωνίας γενικότερα τόσο για την απορροφητικότητα των κονδυλίων όσο και για τη επίτευξη των στόχων της δράσης .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Α. Παπαδεράκης ανέφερε, ότι, ανάλογες συναντήσεις θα γίνουν σε όλες τiς Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και θα οργανωθούν ημερίδες που πρόκειται να διεξαχθούν  από το forum Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης  με εκπροσώπους κοινωνικών επιχειρήσεων, αυτοδιοικητικών α΄ και β΄ βαθμού και Αναπτυξιακών φορέων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook