Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου του.

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η Κρήτη κατέχει, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, την 3η θέση με τον χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας, με ποσοστό 15,2%, κάτω του εθνικού μέσου όρου (17,9%). Είναι καθοριστική στην άμβλυνση του κινδύνου φτώχειας στην Κρήτη, η συμβολή του συστήματος κοινωνικής προστασίας μέσω των συντάξεων και άλλων παροχών σε χρήμα.

Επίσης, η Κρήτη βρίσκεται στην 3η καλύτερη θέση της χώρας ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Ωστόσο, το 18,9% του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει 4 από τις 9 βασικές ανάγκες που θεωρούνται κρίσιμες για την ευημερία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις αδυναμίες του δείκτη φτώχειας να αποτυπώσει την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, ιδιαίτερα σε περιόδους μείωσης των εισοδημάτων. Επιπρόσθετα, παροχές σε είδος, κυρίως μέσω του συστήματος κοινωνικής προστασίας, είναι σημαντικές για την ευημερία των νοικοκυριών.

Ο Καθηγητής Κοινωνιολογίας και επιστημονικός υπεύθυνος ομάδων ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννης Ζαϊμάκης, επεσήμανε τη σημασία αξιόπιστων ερευνών και μελετών στο σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών, που θα λαμβάνουν υπόψη τη σπανιότητα των πόρων και θα διαμορφώνουν πολιτικές προτεραιότητες με γνώμονα τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς, επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά σε επίπεδο Περιφέρειας εφαρμόζεται μια καινοτόμος και πολυεπίπεδη ερευνητική προσέγγιση για τη χαρτογράφηση των θυλάκων υλικής αποστέρησης και φτώχειας σε όλη την Κρήτη, η οποία προσβλέπει στην πραγματική αποτύπωση των κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων σε χωρικό επίπεδο. Η αξιοποίηση της κοινωνικής έρευνας και η άντληση πρωτογενών δεδομένων θα επιτρέψει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών και παρεμβάσεων για την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συμπολιτών μας και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν». 

Τέλος, η Προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου, Κατερίνα Βλασάκη υπογράμμισε πως θα συνεχιστούν ερευνητικές δράσεις για την καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών και των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Κρήτη. 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook