Πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση με βάση τα έξοδα που έκαναν οι επιχειρήσεις της Κρήτης το 2019. Δείτε τους κωδικούς.

Οι Περιφέρεια Κρήτης ανήρτησε στο diavgeia τους πίνακες με τους κωδικούς των επιχειρήσεων που θα πάρουν ποσά ενίσχυσης, βάσει των εξόδων τους το 2019 και με δεδομένη την οικονομική κρίση, λόγω κορωνοϊού που ξεκίνησε το 2020. Συνολικά η Περιφέρεια Κρήτης θα διαθέσει μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, 60 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν κεφάλαιο κίνησης, χωρίς επιστροφή από 3.000 έως 40.000 ευρώ. 

“Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19”, ανέφερε η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνολικά το ποσό θα μοιραστεί σε 2.377 επιχειρήσεις με πλαφόν τα 40.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές.

Δείτε εδώ τους σχετικούς πίνακες

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook