Το 3% του τζίρου των αιολικών πάρκων παρακρατείται αυτόματα και αποδίδεται υπέρ των κατοίκων

Επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς ρεύματος δικαιούνται οι κάτοικοι τοπικών κοινωνιών στις περιοχές των οποίων λειτουργούν αιολικά πάρκα.

Υπέρ των κατοίκων των περιοχών αυτών διατίθεται το 3% του τζίρου της λειτουργίας των αιολικών πάρκων, μέσω μείωσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματός τους.

Συγκεκριμένα, το 3% του τζίρου των αιολικών πάρκων παρακρατείται αυτόματα και αποδίδεται υπέρ των κατοίκων με την εξής κατανομή:

  • Το 1% των ακαθάριστων εσόδων διανέμεται μέσω μείωσης λογαριασμών του ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές των τοπικών κοινοτήτων που φιλοξενούν τους σταθμούς
  • Το 1,7% στους ΟΤΑ εντός των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί. Οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιούν για περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης
  • Το 0,3% στο Πράσινο Ταμείο

Ενδεικτική των οφελών που μπορούν να αποκομίσουν οι κάτοικοι περιοχών με αιολικά πάρκα, είναι και η περίπτωση των κοινοτήτων του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο που αναμένεται να λάβουν εκπτώσεις που ξεπερνούν τις 243.000 ευρώ για τη λειτουργία του ημιτελούς μέχρι στιγμής αιολικού πάρκου Κοπρινού.

Το πάρκο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σχεδόν 7 χρόνια, χωρίς να έχει προκαλέσει κάποιου είδους περιβαλλοντική όχληση. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, λειτουργεί ήδη από το 2014 και αυτή την περίοδο αναμένεται η τοποθέτηση των τριών τελευταίων ανεμογεννητριών για την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Οι «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» έχει λάβει μέχρι το 2014 όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τη δημοτική αρχή Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου καθώς και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Πώς μπορείτε να γίνετε δικαιούχος έκπτωσης στον λογαριασμό ρεύματος

Κάθε οικιακός καταναλωτής που δικαιούται επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του ηλεκτρικού του ρεύματος από το τέλος του 1% που παρακρατείται για τα αιολικά πάρκα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω σύνδεσμο https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html, να συμπληρώσει τα στοιχεία της παροχής του και να μάθει αν είναι δικαιούχος έκπτωσης στο λογαριασμό του ρεύματος του.

Οι θέσεις εργασίας και το περιβαλλοντικό όφελος

Πέρα από το όφελος στους λογαριασμούς των κατοίκων οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται τόσο σε επίπεδο τοπικής αγοράς λόγω εισροής εσόδων από εργολαβίες, αγορά προμηθειών και εκτέλεση αντισταθμιστικών έργων στις τοπικές κοινωνίες, όσο και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την κατασκευή και λειτουργία των έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα ΑΠΕ όπως οι ανεμογεννήτριες θεωρούνται έργα περιβαλλοντικής εθνικής ωφέλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.  Η λειτουργία τους δεν επηρεάζει ούτε την υγεία των ανθρώπων ούτε την αναπαραγωγή των θηλαστικών και την ορνιθοπανίδα ενώ έχει πλέον αποδειχθεί και είναι ευρέος γνωστό ότι πρόκειται για μύθο η έννοια της δήθεν εκπομπής ακτινοβολίας, ενώ ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας σε απόσταση μόλις 200 μέτρων είναι πιο μικρός (50dBA) από μια χαμηλόφωνη συνομιλία (60 dBA).

Τα παραπάνω εξάλλου φαίνεται ότι έχουν γίνει πλέον συνειδητά από την κοινή γνώμη όπως προκύπτει και από με πανελλήνια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2019-2020 για την ποιότητα ζωής, τις ενεργειακές ανάγκες και τις στάσεις του κοινού ως προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το 92% πιστεύει ότι οι ΑΠΕ βοηθούν στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος ενώ πάνω από το 87% γνωρίζει ότι η λειτουργία τους βοηθά την εθνική οικονομία (καθώς μειώνεται η εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου). Τέλος πάνω από το 64% πιστεύει ότι ΑΠΕ όπως φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες θα περιορίσουν τα ακραία φαινόμενα που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook