Ποιες μέρες και πού θα γίνουν.

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 9.3.2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Μόδι – Πάνω Γεράνι – Λουτράκι – Μανωλιόπουλο – Ψαθογιάννος – Μπαμπιόλο.

Στις 10.3.2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.30 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κάινα – Τσικολιανά Βάμου – Βάμος – Γαβαλοχώρι – Λιτσάρδα – Ξηροστέρνι – Σούρη – Λικοτιναρά – Σελλιά – Κεφαλάς – Παλαιλώνι – Δράπανος.

Στις 11.3.2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κομιτάδες – Βρασκάς – Νομικιανά – Βουβάς – Κούτελος – Αγ. Νεκτάριος.

Στις 12.3.2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Φραγκοκάστελλο – Πατσιανός – Καψοδάσος – Σκαλωτή – Αργουλές.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook