Μια σημαντική απόφαση που εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, αλλά «ανακουφίζει» οικονομικά και τον Δήμο Χανίων ελήφθη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με την απόφαση του ΔΣ του Ταμείου την οποία παρουσιάζει σήμερα το Flashnews.gr, έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων για την ρύθμιση των χρεών της επιχείρησης προς το Ταμείο, συνολικού ύψους 6.083.466 ευρώ τα οποία προέρχονται από τρία  δάνεια της επιχείρησης.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην απόφαση :

«Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ Χανίων και του Δήμου Χανίων - ο οποίος λόγω ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεών του δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να καταβάλει ως εγγυητής των δανείων τα τοκοχρεολύσια της ΔΕΥΑΧ, ενώ η καταβολή τους θα δημιουργήσει και οικονομική αδυναμία ομαλής λειτουργίας των - το Ν.3870/2010 άρθρο 18 παρ. 11 εδάφιο β’, το άρθρο 176 του Ν.3463/2006, την παρεχόμενη ασφάλεια για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου, τις διατάξεις του άρθρου 264 παρ. 1 του Ν.3852/2010 και τις υπ’ αριθ. 43093/30-7-2010 & 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την κανονική εξυπηρέτηση των ήδη χορηγηθέντων δανείων, τον Ν. 3965/2011, το Ν.3943/2011 άρθρο 49, την υπ’ αριθ. 3401/12/19-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. αλλά και τα χορηγηθέντα δάνεια……ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη ρύθμιση των εν γένει οφειλών από τα παραπάνω χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π. και Δανείων με τη χορήγηση νέου δανείου συνολικού ποσού 6.083.466,40 € στη ΔΕΥΑ Χανίων Ν. Χανίων.»

Το επιτόκιο του νέου δανείου ανέρχεται στο 6,02% και η διάρκειά του θα είναι 20 χρόνια αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χανίων κ.Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, με την απόφαση αυτή «η ΔΕΥΑΧ αποκτά πλήρη οικονομική βιωσιμότητα, ενώ και ο Δήμος Χανίων, ως εγγυητής, απαλάσσεται από το βάρος καταβολής των τόκων λόγω της οικονομικής αδυναμίας της ΔΕΥΑΧ.»

Να σημειωθεί πως το ισχύον τοκοχρεωλύσιο για το κεφάλαιο των 6.083.466 ευρώ, ανέρχεται σε 1.225.029 ευρώ ενώ όπως επισημαίνει ο κ.Πρωτοπαπαδάκης

«με την ρύθμιση αυτή η ΔΕΥΑΧ θα μπορεί να επιστρέψει στον Δήμο Χανίων ποσό ύψους 1,7 εκατομ ευρώ τα οποία είχε καταβάλλει ο Δήμος ως τόκους στο Ταμείο αφού δεν μπορούσε η ΔΕΥΑΧ. Η επιστροφή αυτή θα γίνει άτοκα και σταδιακά στην επόμενη τετραετία, ενώ αποτελεί οξυγόνο για τα οικονομικά του δήμου».

Πάντως για να ισχύσει η ρύθμιση και να χορηγηθεί το νέο δάνειο, η ΔΕΥΑΧ πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να καταβάλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 379.078 ευρώ που αντιστοιχούν στους τόκους των ρυθμιζόμενων δανείων για το 2011.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων