Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν "Αίτηση  - Υπεύθυνη δήλωση" καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Το Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης "Κέντρο Διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ του Κέντρου Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων (ΚΗΦΑΠ) "Η Μεγαλόχαρη" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020", Άξονας Προτεραιότητας 5 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη" προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης με σύναψη σύμβασης έργου ή εξαρτημένης εργασίας ως εξής: ΤΕ Εργοθεραπευτών μια Θέση.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν "Αίτηση  - Υπεύθυνη δήλωση" καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.

Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση διατίθενται από το ΚΗΦΑΠ (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα) και από την ιστοσελίδα www.kifap.com.

Πληροφορίες: 2821054717


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook