Η Eurobank προχωρά στην ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της και βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία για την πορεία της.

Παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μετά την υλοποιήση του σχεδίου που παρουσιάστηκε το 2019, χωρίς καθυστερήσεις, η Eurobank είναι πλέον σε θέση να επιταχύνει περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μια νέα τιτλοποίηση ύψους περίπου €3,3δισ. Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθεί στο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας, και σε περίπου 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η σταθερότητα  των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχε εκτιμηθεί πριν από την  εκδήλωση της πανδημίας.

Το 2020 η Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα €865εκ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής απόδοσης. Η κερδοφορία σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Τράπεζας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Επιπλέον, η Eurobank στήριξε την οικονομία στη  διάρκεια μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις έντονες διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα. Ανταποκρίθηκε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ενήμερων χορηγήσεών της. Οι εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε €6,4δισ. το 2020, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών. Στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα, το πλήγμα στην οικονομία ήταν πιο ήπιο και αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή.

Μετά την πανδημία, προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της Eurobank. 

Η Eurobank, διατηρώντας το προβάδισμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει τον ανοδικό κύκλο της οικονομίας και να προσφέρει αξία στο προσωπικό, τους πελάτες και μετόχους της.

Τα βασικά σημεία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το 2021-2022 

 • Νέα τιτλοποίηση 3,3 δισ. ευρώ με τον κωδικό “Mexico”.
 • Ως αποτέλεσμα ο δείκτης NPE θα υποχωρήσει:
 • κάτω από 9% μέχρι το τέλος του 2021, το χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την επίπτωση της πανδημίας.
 • περίπου στο 6% το 2022, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2021.
 • Η τράπεζα που εγκαινιάζει το Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, όπως ήταν και η πρώτη τράπεζα που ενέταξε τιτλοποίηση στο πρόγραμμα Ηρακλής Ι (Cairo).
 • Δείκτης συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 16,3% και CET1 στο 13,9%.
 • Τα παραπάνω οδηγούν σε δραματική μείωση των προβλέψεων το 2022 και κερδοφορία που αντιστοιχεί σε απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων 10%
 • Επομένως, μονοψήφιος δείκτης NPE φέτος, διψήφια απόδοση (κερδοφορία) κεφαλαίων του χρόνου
 • …. και έναρξη καταβολής μερισμάτων πιθανόν από το 2023

Τα Αποτελέσματα για το 2020

 • Ανθεκτικότητα και καλές επιδόσεις σε ένα έτος μοναδικών προκλήσεων.
 • Τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες (€865 εκατ. με αύξηση 4,2%) επιβεβαιώνοντας τη σημασία ενός διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει και δύο συστημικές τράπεζες στην ΝΑ Ευρώπη (Βουλγαρία & Κύπρο) καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων υψηλής απόδοσης σε ακίνητα.
 • Εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα στα €6,4 δισ. το 2020 – κοντά σε ρεκόρ δεκαετίας στην πιστωτική επέκταση.
 • Οργανική αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων για τον Όμιλο στα 2,1 δισ. ευρώ το 2020.
 • Αύξηση καταθέσεων κατά 2,4 δισ. το 2020 σε σχέση με το 2019 και βελτίωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις κάτω από το 80% (79,1% από 83,2% το 2019).
 • Κέρδη ανά μετοχή (EPS - Earnings Per Share1) ~€0.10 1 το 2021 και  ~€0.15 το 2022.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2021-2022 & Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook