Ο δήμος Ηρακλείου πήρε πρωτοβουλία προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες που δεν θέλουν να πληρώσουν το νέο τέλος που περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ.

«Όσοι Δημότες του Ηρακλείου, για αντικειμενικούς λόγους, επιλέγουν με δική τους ευθύνη να μην πληρώσουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), αλλά θα πληρώσουν το αντίτιμο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τα δημοτικά τέλη και το τέλος για την Ε.Ρ.Τ., μπορούν να ενημερώνουν τον Δήμο Ηρακλείου», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του εν λόγω δήμου. Ο δήμος δεσμεύτηκε να εξετάσει κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου που υπογράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μιχάλης Περισυνάκης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν:

- Αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ.

- Αντίγραφο της απόδειξης του μηχανήματος αυτόματης πληρωμής της Τράπεζας από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρωμή της ΔΕΗ χωρίς το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να καταθέτουν οι δημότες :

Α) Στο Κιόσκι Πολιτών κατά του Χρέους στην Πλατεία Ελευθερίας

(έναντι του Κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ).

Β) Στη Γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου (Ε.Κ.Η.)

(Λεωφ. Δημοκρατίας).