Τις ενέργειες και δράσεις στον τομέα περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και ανάπτυξης πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος παρουσίασε ο Δήμος Φαιστού, στο πλαίσιο διημερίδας για το πρόγραμμα Medeea.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας συζητήθηκαν πολλαπλά θέματα αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας πανελλαδικά και παγκόσμια, ενώ διαπιστώθηκε η τεράστια περιβαλλοντική, αλλά και οικονομική σπουδαιότητα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου.

Στο πλαίσιο της διημερίδας ο Δήμος Φαιστού παρουσίασε την καινοτόμα μελέτη για το σχέδιο δράσης του, που σχετίζεται με την αειφόρο ανάπτυξη και εκπονείται στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος.

Ιδιαίτερες αναφορές στην έναρξη και υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων για την ενέργεια και τον περιορισμό των εκπομπών του Διοξειδίου του Άνθρακα υλοποίησε η Δήμαρχος Φαιστού, δείχνοντας την ετοιμότητα σε αλλαγές που επιδεικνύει ο Δήμος με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Πετρακογιώργη αναφέρθηκε στην ομιλία της μεταξύ άλλων στις προσπάθειες που γίνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, για τις μελέτες που εκπονούνται αναφορικά με νέα κτίρια και αναπλάσεις ήδη υφιστάμενων, αλλά και για την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε σχετικά θέματα, στα κτίρια του Δήμου.

Η Δήμαρχος παράλληλα έκανε αναφορές στην επικείμενη υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος τηλεδιαχείρισης του Δημοτικού φωτισμού, καθώς και στην προώθηση εφαρμογών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η κ. Πετρακογιώργη έκανε επιπρόσθετες αναφορές στην προώθηση του προγράμματος Eco – Driving που ετοιμάζεται να εκπονήσει ο Δήμος, καθώς και στα οφέλη εφαρμογής του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού και φιλόδοξου προγράμματος πλήρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο στοχεύει μέσω ηλεκτρονικών δράσεων στο σημαντικό περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα επίπεδα.