Συνεδριάζει   με τηλεδιάσκεψη  την  Δευτέρα  22  Μαρτίου  2021 και  ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Αναλυτικότερα:

Ενημέρωση για τον σχεδιασμό προτάσεων έργων για την ολιστική αντιμετώπιση του μετασχηματισμού του Ηρακλείου σε «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» .

Ανάκληση της με αριθμό 842/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της κατάστασης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού 13241/15-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα «Συμπληρωματικά δικαιολογητικά» - (απόφαση 172/2021 Οικονομικής Επιτροπής).  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με αιτήματα δύο (2) Τμημάτων (απόφαση 243/2021 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 βάσει 6 αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 244/2021 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα (7) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 245/2021 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την «Επιχορήγηση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 4690/2020» (απόφαση 246/2021 Οικονομικής Επιτροπής).

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω Covid (απόφαση 272/2021 Οικονομικής Επιτροπής). 

Συμμετοχή αντιπροσώπου του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών λεωφορείων Κρήτης στην Επιτροπή Κυκλοφορίας.

Ορισμός υπόλογου – διαχειριστή σε έργα ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούμενα έργα. 

Έγκριση κατάληψης πεζόδρομου για τοποθέτηση ικριωμάτων προκειμένου για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2» - (απόφαση 15/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ).  

Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2021 – 2022. 

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου, και μελών του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α. Ηρακλείου για το έτος 2021.    

Έγκριση Επικοινωνιακού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δ.Η. για το οικονομικό έτος 2021.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook