Την πρόσληψη εκατόν εξήντα επτά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2011-2012.

Οι προσλήψεις αφορούν 106 εκπαιδευτικούς που θα τοποθετηθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 61 εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και εδώ για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για να καλύψουν κενά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.