Λόγω εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας

Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας δημοσιεύτηκε στην ψηφιακή πύλη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ρ12Υ4653ΠΩ-ΞΤΩ), διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με την οποία:

1.1. Δύτες/Μαθητευόμενοι δύτες, που υποχρεούνταν/υποχρεούνται να προβούν στην ετήσια γενική ιατρική εξέτασή τους μεταξύ του χρονικού διαστήματος Δεκέμβριος 2020 έως και Ιούνιος 2021, δύναται να ασκούν το επάγγελμά τους και να εκπληρώσουν την ως άνω υποχρέωση μέχρι την 30-06- 2021

1.2. Δύτες/Μαθητευόμενοι δύτες/Καταδυτικά συνεργεία, των οποίων οι άδειες/βεβαιώσεις ανακλήθηκαν με σκοπό την έκδοση βεβαιώσεων νέου τύπου, δύναται να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα άνευ παραβόλων στην Υπηρεσία μέχρι και την 30-06-2021

1.3. Άδειες ναυαγοσωστών που χρήζουν ανανέωσης από την 31-08-2020 και έπειτα, συνεχίζουν να έχουν ισχύ μέχρι και την 30-06-2021

1.4. Εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών πρόκειται πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου τρέχοντος έτος στην πόλη του Ηρακλείου.

2. Για περαιτέρω πληροφορίες ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας (τηλ: 28210-98888, email:[email protected]).

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook