Η εφαρμογή του έργου ξεκίνησε από την Τετάρτη

Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Κρήτης, ξεκίνησε από την Τετάρτη, να υλοποιείται το έργο: «Παρακολούθηση των αστικών αποβλήτων ως εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης εμφάνισης και εξέλιξης της Covid-19».

Θα λαμβάνονται δείγματα σε τακτική βάση , η συλλογή και η μεταφορά των δειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με πρωτόκολλα της διεθνούς βιβλιογραφίας και κάθε δείγμα θα συνοδεύεται από δελτίο δειγματοληψίας στο οποίο θα αναγράφονται οι παράγοντες οι
οποίοι δύναται να επηρεάσουν την παρουσία του ιού. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος (μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ιικού RNA) θα γίνεται βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Αμερικάνικου Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC).


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook