Η παραχώρηση θα γίνει για 10 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης

Ομόφωνα το Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Πολεμικού Μουσείου για την παραχώρηση χρήσης του πρώτου ανατολικού συγκροτήματος (συνολικού καθαρού ωφέλιμου χώρου εμβαδού 240 τ.μ) του ορόφου των στρατώνων του Φρουρίου Φιρκά για τη στέγαση του Πολεμικού Μουσείου Χανίων.

Η παραχώρηση θα γίνει για 10 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. Αναμένεται να κατατεθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προς έγκριση όλες οι απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μελέτες για τις παρεμβάσεις - κατασκευές (προθήκες - στηρίξεις) στο εσωτερικό του παραχωρούμενου πρώτου (ανατολικού) συγκροτήματος του Φρουρίου Φιρκά οι οποίες θα πρέπει να είναι αυτοφερόμενες.

Οι μελέτες και οι εργασίες που θα εκτελεστούν στον παραχωρούμενο χώρο του Φρουρίου για την υλοποίηση της παραχωρούμενης χρήσης, είναι απαραίτητο να λάβουν τις σχετικές εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ και θα χρηματοδοτηθούν από τον φορέα στον οποίο παραχωρείται. Οι ενέργειες αυτές θα γίνουν υπό την εποπτεία της εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων.

Δεν επιτρέπεται  τοποθέτηση κατασκευών και εκθεμάτων στους αύλειους εξωτερικούς χώρους του φρουρίου.

Τυχόν εκδηλώσεις δραστηριότητες του Πολεμικού Μουσείου θα λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.

Δεν επιτρέπεται επίσης από τον φορέανα εκμισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαθέτει ή να παραχωρεί τους παραχωρούμενους χώρους του Φρουρίου Φιρκά σε κάθε τρίτο και για οποιοδήποτε σκοπό. Τέτοια ενέργεια συνεπάγεται τουλάχιστον την άμεση ανάκληση της παραχώρησης.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ο παραχωρούμενος χώρος για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο παραχωρήθηκε.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook