Το έργο ζητείται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με 193.000 ευρώ

Με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο Δήμος Σφακίων κατέθεσε πρόταση για την χρηματοδότηση έργου με τίτλο  «Σύγχρονες εφαρμογές τηλεϊατρικής στο Δήμο Σφακίων».

Η  πρόταση κατατίθεται στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», να ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προϋπολογισμό 193.200,00 €.

Οι ευρύτεροι σκοποί του έργου είναι η αναβάθμιση της πρόσβασης των Πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου Σφακίων, η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες:

• θα διασφαλίσουν ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης,
• θα μειώσουν το κόστος πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να παίρνουν μόνοι τους τις μετρήσεις, να ενημερώνουν αυτοματοποιημένα το Πληροφοριακό Σύστημα και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου),
• θα αυξηθεί το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας του Δήμου και ο αριθμός των ωφελούμενων Δημοτών,
• θα μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων),
• θα προσφέρουν κατάρτιση και εκπαίδευση σε ζητήματα υγείας σε όλες τις ομάδες πληθυσμού,
• θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (οι εμπλεκόμενοι μέσα από το ψηφιακό περιεχόμενο θα γνωρίζουν την απαραίτητη πληροφορία με τρόπο ακριβή και διαβαθμισμένο) και
• θα συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εμπλεκόμενων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση μεγάλου μέρους των δημοτών στις δημιουργούμενες υπηρεσίες κατά τη λήξη του έργου, ενώ πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Κόμβου θα έχει πολύ μεγαλύτερο μέρος του Πληθυσμού. Φυσικά η υποδομή που θα αναπτυχθεί (λογισμικό και εξοπλισμός) θα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους πολίτες, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το βαθμό αποδοχής του έργου από τον πληθυσμό.

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου, και είναι υποχρεωτικοί είναι,

Στόχος 1: Δημιουργία Ψηφιακών Ιατρικών Φακέλων για κατοίκους του Δήμου.
Στόχος 2: Επιτόπια Μέτρηση Βασικών Ιατρικών Παραμέτρων στα σημεία λειτουργίας Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής
Στόχος 3: Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ) μέσω των Έξυπνων Συσκευών Μέτρησης Δεδομένων Υγείας.
Στόχος 4: Χρήση των υπηρεσιών Ψηφιακού Φακέλου από Ιατρούς (Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) και συγγενείς χρηστών.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook