Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση

Τακτική  συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη)  στις 15  Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  19:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021. Απόφαση 67/2021 Οικονομικής Επιτροπής μετά και την υπ.αρ.74/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021. Απόφαση 75/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  • Τριμηνιαία Έκθεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2020. Απόφαση 65/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  • Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Δ.Κισσάμου. Απόφαση 64/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  • Έγκριση της υπ.αρ.1/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020.
  • Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2021. Θέσεις υδρονομικών οργάνων.
  • Μείωση καταβολής μισθωμάτων Σχολικών κυλικείων.
  • Στήριξη ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
  • Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου <Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου για τοποθέτηση ανδριάντα Ειρηναίου Γαλανάκη>.
  • Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων Δ.Κισσάμου ως εποχιακές.

Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook