Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης από την ζημιά για να υποβάλλουν αίτηση αποκατάστασης, από την επομένη των ενστάσεων και μέχρι τις 31/8/2022

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, τον "Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου - Πορίσματα Δικαιούχων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ "Πυρκαγιές 2018", στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών. 

Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18/05/2021 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών. 

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης από την ζημιά για να υποβάλλουν αίτηση αποκατάστασης, από την επομένη των ενστάσεων και μέχρι τις 31/8/2022. Μετά τον έλεγχο της Αίτησης Αποκατάστασης θα γίνει η καταβολή της ενίσχυσης. 

ΠΡOΣΟΧΗ: 

Για τα αγροτεμάχια που στον "Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου-Πορίσματα Δικαιούχων  υπάρχει η παρατήρηση : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, οι ιδιοκτήτες παραγωγοί πρέπει να φροντίσουν για την ορθή ψηφιοποίηση (ορθή τοποθέτηση στον χάρτη) των αγροτεμαχίων κατά την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους το έτος 2021 και μετά να υποβάλλουν Αίτηση Αποκατάστασης εφόσον έχουν ολοκληρώσει και τις εργασίες αποκατάστασης. Ο έλεγχος αποκατάστασης από γεωπόνο θα γίνει μετά την λήψη του αρχείου της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής του έτους 2021 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η ενημέρωση των πορισμάτων και οι ενστάσεις υποβάλλονται μετά από προσυνεννόηση τηλεφωνική (ραντεβού):

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΔ ΒΡΥΣΩΝ:  2825340308 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ- ΒΡΥΣΣΕΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΔ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΝΙΠΠΟΣ: 2825340204 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΜΟΥ


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook