ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ διαπραγματευτική ισχύ σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο το εγχώριο πιστωτικό σύστημα προσδοκούν οι Eλληνες τραπεζίτες από το νέο πρωθυπουργό.

Υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Παπαδήμος είναι σε θέση αφενός να συμβάλει στην αποφυγή ενός μεγάλου «κουρέματος» στα χαρτοφυλάκια ομολόγων και αφετέρου να βελτιώσει τις προοπτικές να αποφύγουν οι μεγαλύτερες τράπεζες τον κίνδυνο της κρατικοποίησης μέσω προνομιούχων μετοχών.

Hδη το PSI Plus βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του νέου πρωθυπουργού. Οι διαπραγματεύσεις για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους έχουν ήδη ξεκινήσει και όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι παράγοντες θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Στόχος παραμένει η συμμετοχή των ιδιωτών στο PSI σε ποσοστό πάνω από 90% και όπως σημείωνε αρμόδιος παράγοντας θα επιτευχθεί με κάθε τρόπο. Το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με τους ιδιώτες (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες και πιθανότατα μεμονωμένους ιδιώτες), για να εφαρμοστεί προϋποθέτει την εκταμίευση της πρώτης δόσης, περίπου 80 δισ. ευρώ, στις αρχές του έτους από τη νέα δανειακή σύμβαση. Εξ αυτών, περίπου 30 δισ. ευρώ θα δοθούν ως εγγυήσεις στις τράπεζες για τη συμμετοχή στο PSI, άλλα 30 δισ. ευρώ αφορούν την επανακεφαλαιοποίησή τους και τα υπόλοιπα αφορούν την εξόφληση ομολόγων και την κάλυψη τρεχουσών ταμειακών αναγκών.

Τα δύο αιτήματα

Κυρίαρχη είναι η άποψη στο τραπεζικό σύστημα ότι ακόμη και μετά τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, που αναφέρονται σε ονομαστικό «κούρεμα» της αξίας του χρέους κατά 50%, υπάρχουν περιθώρια, αν το επιδιώξει η ελληνική κυβέρνηση, να μειωθεί η επίπτωση για τις ελληνικές τράπεζες.

Για να γίνει αυτό, επισημαίνουν, θα χρειασθούν μερικές προσαρμογές στις «λεπτομέρειες» της συμφωνίας για το PSI, οι οποίες εξακολουθούν να τελούν υπό διαπραγμάτευση. Με κατάλληλη προσαρμογή του επιτοκίου των νέων ομολόγων, που θα προέλθουν από την ανταλλαγή, της διάρκειάς τους, αλλά και του προεξοφλητικού επιτοκίου, βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η μείωση της καθαρής παρούσας αξίας των ομολόγων, που έχουν στα χέρια τους ελληνικές τράπεζες, το «κούρεμα» θα μπορούσε να καταλήξει να είναι μικρότερο από το 50% σε όρους παρούσας αξίας των τίτλων.

Πρακτικά, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η συνθήκη της 26ης Οκτωβρίου υλοποιείται πιστά εφαρμόζοντας το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους κατά 50%, αλλά τα ποσά που θα χρειασθεί να αφαιρέσουν οι ελληνικές τράπεζες από τα κεφάλαιά τους θα είναι πολύ μικρότερα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι τραπεζίτες ελπίζουν ότι οι ανάγκες κεφαλαίων θα είναι πολύ μικρότερες και αρκετές θα καταφέρουν να τις αντιμετωπίσουν μέσω της αγοράς, χωρίς να χρειασθεί να κρατικοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή οι Eλληνες τραπεζίτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τα όποια περιθώρια για την ανακεφαλαιοποίησή τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσω προνομιούχων μετοχών. Ωστόσο, όπως ξεκάθαρα επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες δεν αποφύγουν το «κούρεμα» κατά 50% ή/και δεν επιτύχουν να συγκεντρώσουν από την αγορά τα απαραίτητα κεφάλαια, τότε η ανακεφαλαιοποίησή τους θα διενεργηθεί από το ΤΧΣ με κοινές μετοχές.

Στην περίπτωση που το Δημόσιο ενισχύσει τις τράπεζες μέσω κοινών μετοχών, θα χρειαστεί περίπου 30 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος από το «κούρεμα» κατά 50% θα μειωθεί από τα 103 δισ. ευρώ στα 73 δισ. ευρώ. Eτσι, θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να επιδιώξει, σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, να μην εγγράψει το παραπάνω ποσό στο χρέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραπεζικά επιτελεία θα επιθυμούσαν η ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, εφόσον δεν βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια από τους ιδιώτες, να διενεργηθεί απευθείας από τον EFSF. Ο μεν EFSF να δανείσει δηλαδή 30 δισ. ευρώ το ΤΧΣ, χωρίς αυτό το ποσό να προσμετρηθεί στο χρέος, καθώς θα θεωρηθεί ευρωπαϊκή ενίσχυση και όχι δανεισμός στο Δημόσιο για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες. Κι αν γίνει έτσι, υπάρχει ενδεχόμενο η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνει με προνομιούχες μετοχές.

Προς το παρόν πάντως φαίνεται να έχει «κλειδώσει» το αρχικό σενάριο, που προβλέπει «βαθύ κούρεμα», ανάγκες ενίσχυσης έως και με 30 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ, παροχή των ενισχύσεων με αντάλλαγμα κοινές μετοχές και, τελικά, κρατικοποίηση της πλειονότητας των μεγάλων τραπεζών.

express.gr