Το Πεδίο Βολής Κρήτης προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εστιατορίων του, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, για δυο έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011 στις 10:00 πμ.