Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ύψους 3 εκ. Ευρώ.
 
Την ένταξη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"» ύψους 3 εκ. Ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.996.860,00 €. 

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών τμημάτων του Γ.Ν."ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ" . Τα μηχανήματα που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρες, καινούργια και αμεταχείριστα και είναι τα παρακάτω: 

Φορητός Αναπνευστήρας μεταφοράς, Αναπνευστήρας όγκου πίεσης, video Βρογχοσκόπιο, Αναπνευστήρας, Τροχήλατα Νοσηλείας, Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας με 3D καθοδήγηση βελόνας για τη διενέργεια περιφερικών νευρικών αποκλεισμών, Υπέρηχος γυναικολογικής χρήσης, Φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα, Ψηφιακό Φορητό Ακτινολογικό, Πολυθρόνες για ογκολογικούς ασθενείς, Πύργος Ηλεκτροφυσιολογίας, Χειρουργική τράπεζα γενικής χειρουργικής,  Λαπαροσκοπικός εξοπλισμός ψηφιακής αίθουσας, Σύστημα ψηφιακής διαχείρισης ψηφιακής αίθουσας, Συστήματα ανάρτησης εξοπλισμού και σκυαλιτικές λυχνίες, Φορητό ψηφιακό ακτινοσκοπικό σύστημα C-ARM, Αναισθησιολογικό μηχάνημα, Συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας, Θερμοκοιτίδες ανοικτού/κλειστού τύπου, Αξονικός τομογράφος τουλάχιστον 128 τομών, Στεφανιογράφος/Αγγειογράφος.Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook