Οι κάτοχοι των αδειών του προηγουμένου εδαφίου, δύνανται να δραστηριοποιούνται μέχρι την 15-10-2021, εφόσον κατέχουν ιατρικά πιστοποιητικά - βεβαιώσεις έτους 2020 και έπειτα.

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με διαταγή του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Α και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα μέσω της παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης σε λουτρικές εγκαταστάσεις, χορηγείται η περαιτέρω παράταση, μέχρι και την 15-10-2021, της ισχύος των αδειών ναυαγοσώστη, που χρήζουν ανανέωσης από την 31-08-2020 κι έπειτα.

Επιπλέον, οι κάτοχοι των αδειών του προηγουμένου εδαφίου, δύνανται να δραστηριοποιούνται μέχρι την 15-10-2021, εφόσον κατέχουν ιατρικά πιστοποιητικά - βεβαιώσεις έτους 2020 και έπειτα.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook