Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων του κλάδου»

Δημοσιεύτηκε στις 10/05/2021 (Β' 1873) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β' 807)”, με την οποία αντικαθίσταται και τροποποιείται ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι και 125 κ. εκ., καθώς και ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 125 κ. εκ.

Σύμφωνα την απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γιώργου Γεωργαντά, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι και 125 κ.εκ. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Επιπροσθέτως, ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 125 κ. εκ. ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων του κλάδου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην στήριξή τους κατά την εκκίνηση της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook