Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό για τις αλλαγές στα δρομολόγια, με ισχύ από 15/05/2021: 

• Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα): 

Καθημερινές: 06:10, 07:20 Σόδυ-Κουμπελή, 07:45, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Σόδυ-Κουμπελή, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,  21:00, 22:00. 

Σάββατο: 06:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 18:30, 19:30, 20:30, 22:00. 

Κυριακή: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00. 

• Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης): 

Καθημερινές: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. 

Σάββατο:08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00. 

Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. 

• Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά): 

Καθημερινές: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 10:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 11:00  ΝΝΚ, 12:00, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00, 17:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 18:00 ΝΝΚ,  19:00, 20:00, 21:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 22:00. 

Σάββατο: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 08:00, 09:00 ΝΝΚ, 10:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 11:00 ΝΝΚ, 12:00, 13:00 ΝΝΚ, 14:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 15:00 ΝΝΚ, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. 

Κυριακή: 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00. 

• Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866): 

Καθημερινές: 07:10, 07:40 ΠΚΓΔ, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Κυριακή: 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45. 

(Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα) 

• Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων): 

Καθημερινές: 07:10, 09:00, 11:00, 13:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30 

Σάββατο: 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30. 

Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. 

• Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων): 

Καθημερινές: 07:20, 8:20, 11:30, 14:30, 17:45, 20:45. 

Σάββατο: 08:30, 11:30, 13:30, 17:00, 19:00. 

Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. 

• Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866): 

Καθημερινές: 07:00 Αγ. Ονούφριος – Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30 Πιθάρι, 11:30, 12:30, 13:30, 14:10 Καμπάνι, 14:40 Πιθάρι,  15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30. 

Σάββατο: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00, 22:30, 23:30. Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 22:40. 

• Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866): 

Καθημερινές: 07:10 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 08:30, 10:15, 12:00, 13:30, 14:15 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 16:30, 18:30, 20:30, 21:30. Σάββατο: 08:30 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 10:15, 12:00 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 14:15, 16:30, 18:00, 20:30, 21:30. Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. 

• Νο20 Λενταριανά – Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά): 

Καθημερινές: - Σάββατο: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45 Αγορά – Λενταριανά, 15:00, 15:45 Λενταριανα – Αγορά, 16:45 Αγορά – Λενταριανά, 17:00, 17:45 Λενταριανά – Αγορά, 18:45 Αγορά – Λενταριανά, 19:00, 19:45 Λενταριανά – Αγορά, 20:45 Αγορά Λενταριανά. 21:00. Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. 

• Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Αγ. Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866): 

Καθημερινές: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30. 

Σάββατο: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30. 

Κυριακή: 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15. 

• Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Αγορά): 

Καθημερινές -Σάββατο: Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω. 

Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. 

• Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων): 

Καθημερινές: 06:40, 07:20 Μουρνιές - Νεροκούρου, 08:20 Μουρνιές-Νεροκούρου, 08:45, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30 Μουρνιές Νεροκούρου, 12:30 Πλαστήρα –Μουρνιές, 13:30, 14:30 Μουρνιες-Νεροκουρου, 15:30, 16:15, 17:45 Μουρνιές–Νεροκούρου, 19:15, 20:45 Μουρνιές– Νεροκούρου, 22:00 

Σάββατο: 06:40, 07:30, 08:30 Μουρνιές - Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30 Μουρνιές - Νεροκούρου, 12:30 Πλαστήρα –Μουρνιές,  13:30 Μουρνιές - Νεροκούρου, 15:00, 17:00 Μουρνιές - Νεροκούρου, 19:00 Μουρνιές - Νεροκούρου, 20:30, 22:00. 

Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-93345(εσ. 6 Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 14:00),  στο site μας www.chaniabus.gr , στο email [email protected] και από την εφαρμογή μας για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα  παρακαλούμε όπως κάνετε 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής) . 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook