Έργα πραγματικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ τιμολογήθηκαν και κόστισαν 4,2 εκατ. ευρώ, την περίοδο 2003-2009 στη ΔΕΗ. Δηλαδή τα 3,3 εκατ. ευρώ ήταν υπερτιµολογήσεις… Το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τις επί εξαετία αναθέσεις έργων και προμήθειες του Τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων αποκαλύπτει κατατμήσεις, υπερκοστολογήσεις, απευθείας αναθέσεις με συμμετοχή υπαλλήλων της ΔΕΗ. Με βάση το πόρισμα της ΕΔΑ θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης στην οποία έχει περιέλθει ο φάκελος, διευθυντές, τομεάρχες και ελεγκτές της ΔΕΗ.

Η κινήσεις της διοίκησης τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για την υπόθεση του οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΝΟΠ Ρ. Ρίζου, δίνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δε θα γίνει δεκτή καμία απολύτως ενέργεια που προσβάλει την υπόληψη της επιχείρησης.

Σε κείμενο που δημοσιεύεται από την ιστιοσελίδα energypress παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Ανάκρισης, που δείχνουν πως είχε στηθεί το «πάρτι» με τις αναθέσεις συμβάσεων, που παρότι είχαν σχετικά μικρό οικονομικό αντικείμενο, στο σύνολο της εξαετίας προκάλεσαν σημαντική ζημιά στην επιχείρηση.

Το πόρισμα

Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΔΑ, από τις εκθέσεις του πραγματογνώμονα και τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η επιχείρηση υπέστη μεγάλη ζημιά ύψους 3,3 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστο σε ένα σύνολο 224 τιμολογήσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε 86 συμβάσεις ύψους 3,5 εκατ. ευρώ και 138 τιμολόγια έως 6 χιλιάδων ευρώ το καθένα συνολικού ύψους 700 χιλιάδων ευρώ.

Δηλαδή σύμφωνα με το πόρισμα και τις εκθέσεις του πραγματογνώμονα έργα πραγματικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ τιμολογήθηκαν και κόστισαν 4,2 εκατ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα έργα και τιμολόγια αφορούν στο διάστημα μεταξύ του Ιουλίου του 2003 και του Μαΐου του 2009.

Το πόρισμα συμπεραίνει ότι οι υπηρεσίες (ΔΑΝΠ-ΤΑΕ) ενώ είχαν προσδιορίσει το τίμημα των επιμέρους έργων ως εύλογο μέσω των υφιστάμενων διαδικασιών και του είδους των διαγωνισμών προκάλεσαν στην επιχείρηση τη ζημιά.

Η επιχείρηση είχε αποφασίσει να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων αλλά και λόγω της μείωσης της δύναμης του προσωπικού φύλαξης. Από το 2003 και μετά ο προϋπολογισμός του ΤΑΕ (τομέας ασφάλειας εγκαταστάσεων) είναι πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ και εγκρινόταν από τη γενική διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων ενώ στο εν λόγω διάστημα ουδέποτε γίνονταν περικοπές.

Συμμετείχαν υπάλληλοι

Το πόρισμα τονίζει ότι «είναι προφανές ότι τα διαλαμβανόμενα δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν – λόγω του μεγέθους της συνολικής διαφοράς, του πλήθους των περιπτώσεων και της χρονικής διάρκειας – χωρίς τη συμμετοχή μισθωτών της εταιρείας».

Τέλος το πόρισμα αναφέρει ότι «οι κύριοι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν την επιχείρηση στο να καταβάλει υπέρογκα ποσά, με βάση τις εκθέσεις του πραγματογνώμονα εκτός της αναγκαιότητας του αρχικού σχεδιασμού που αναφέραμε είναι:

- Αδικαιολόγηγη κατάτμηση τω έργων

- Μη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών

- Υπερβολικοί προϋπολογισμοί των έργων»