Οι υπό πλήρωση θέσεις είναι 70 και η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν στην Α΄ Τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.

Ο/Η κηδεμόνας που υποβάλλει τη δήλωση θα πρέπει να την οριστικοποιήσει και να σημειώσει τον κωδικό και το κλειδί της αίτησης που αποδίδονται αυτόματα καθώς είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Οι υπό πλήρωση θέσεις είναι 70 και η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 σύμφωνα με την 58877/Δ6/25-05-2021 (ΦΕΚ 2184 τ.Β.) Υπουργική Απόφαση  του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι καταστάσεις υποψηφίων και ο πίνακας των εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook