Πού μπορείτε να δείτε τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2021, προερχόμενων από Ιδιώτες Οδοντιάτρους και  Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΙΖΤ4653ΠΩ-ΤΦ9), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι  ενδιαφερόμενοι.

Σε αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς  και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook