Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, διεξαχθεί  με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 24-06-2021  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 12:30 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ -Ελευθερόπουλος Αλέξανδρος - 

2.Ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων ( σχετ αίτηση 13033/18-3-2021 του κ.Δεσποτάκη Ιωάννη ) -σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ πρωτ 13389/22-3-2021 - 

3.Έγκριση του σχεδίου κάτοψης του νέου κουβουκλίου του περιπτέρου επί της πλατείας 1821 -Σπλάντζια του εξοπλισμού καθώς και της θέσης εντός του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 76 του ν.4257/2014 (σχετ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ πρωτ 27144/3-6-2021.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook