Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που επιβάλλει στη Μονή Γουβερνέτου να αποσύρει τις “περιβόητες” καγκελόπορτες.

Ένα θέμα που απασχόλησε πολύ και ποικιλοτρόπως πριν από μερικές βδομάδες.

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής αναφέρει μεταξύ άλλων: “ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ το Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ιερά Μονή Γουβερνέτου» που εδρεύει στο Ακρωτήρι Δήμου Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, ως νομίμως εκπροσωπείται από το προαναφερόμενο Δημόσιο Κτήμα (επαρχιακή οδό 38) με διαδρομή : «…Προφήτη Ηλία – Κουνουπιδιανά – Μονή Γουβερνέτου διά μονή Αγ. Τριάδας…» και με αρχή χιλιομετρικής Θέσης (Χ.Θ 0+000) όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη, (διασταύρωση οδός αεροδρομίου με δρόμο προς Κουνουπιδιανά) και συγκεκριμένα από τέσσερις θέσεις”.

Αναλυτικά:

Α) Στην Χ.Θ 11+300 περιοχή Κουμαρές (μετά την Μονή Αγ. Τριάδος), υπάρχουν στο έρεισμα του δρόμου δύο κολωνάκια λιθόκτιστα (ορθοστάτες) τα οποία πιθανά να κατασκευάστηκαν για στήριξη κάποιας πόρτας (φωτ. 1α, 1β). Το ένα που βρίσκεται αριστερά (Κ1) έχει πέσει και έχει διαστάσεις 0,57μ Χ 0,40μ με ύψος 1,30μ. Αυτό που βρίσκετε δεξιά (Κ2) έχει διαστάσεις 0,40μ Χ 0,55μ και ύψος 1,55μ. Συνεχόμενα από το Κ2 εκτός δρόμου, υπάρχει λιθόκτιστος τοίχος με μήκους 4,30μ. ύψος 0,90μ και πάχους 0,40μ. Το άνοιγμα ανάμεσα στους λιθόκτιστους ορθοστάτες Κ1-Κ2 είναι 5,40μ. και το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (δύο λιθόκτιστα κολωνάκια), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 0,45μ 2

Β) Στην Χ.Θ 13+750 (ΠΟΡΤΑ 1) υπάρχει ηλεκτρική συρόμενη πόρτα με συρόμενο μηχανισμό και οδηγό κάτω κύλισης ο οποίος διασχίζει κάθετα το ασφαλτικό της επαρχιακής οδού (φωτ. 2α, 2β, 2γ). Η πόρτα στηρίζεται σε δύο λίθινους ορθοστάτες (Κ3-Κ4) με διαστάσεις 0,47μ Χ 0,47μ και ύψος 1,60μ πάνω στους οποίους βρίσκονται και δύο φωτιστικά σώματα. Συνεχόμενα από τον ορθοστάτη Κ3 και στο έρεισμα της επαρχιακής οδού υπάρχει λιθόκτιστος τοίχος (Τ1) με διαστάσεις 3,60μ μήκος, 1,30μ ύψος και 0,47μ πλάτος. Συνεχόμενα από τον ορθοστάτη Κ4 υπάρχει λιθόκτιστος τοίχος (Τ2) με διαστάσεις 3,80μ μήκος 1,30μ ύψος και 0,47μ πλάτος. Το άνοιγμα ανάμεσα από τα Κ3-Κ4 είναι 5μ. Πάνω στο λιθόκτιστο τοίχο Τ1 υπάρχει πλέγμα περίφραξης μήκους 3,60μ και ύψους 1 μέτρο το οποίο στηρίζεται σε τρεις σωλήνες κυκλικής διατομής περίπου 1,5 inches. Το ίδιο ισχύει και πάνω από τον τοίχο Τ2 που και εκεί υπάρχει πλέγμα περίφραξης μήκους 3,80μ και ύψους 1 μέτρο το οποίο στηρίζεται σε τρεις σωλήνες κυκλικής διατομής όμοιους με τους απέναντι (περίπου 1,5 inches). Η σιδερένια ηλεκτρική πόρτα έχει μήκος 5,50 μέτρα και ύψος 1,60μ. Για την παροχή ρεύματος στον μηχανισμό της πόρτας υπάρχει καλώδιο ρεύματος σε μήκος περίπου 165 μέτρα που βρίσκεται πάνω στο έρεισμα της επαρχιακής οδού και μέσα σε σιδεροσωλήνα. Το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (πέτρινα κολωνάκια και τοιχία), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 3,92μ2.

Γ) Στη Χ.Θ 13+990 (ΠΟΡΤΑ 2) υπάρχει δίφυλλη σιδερένια πόρτα με ρυθμιστική πινακίδα αδιέξοδου πάνω σε αυτή (φωτ. 3α, 3β). Η πόρτα στηρίζεται δεξιά στην πέτρινη μάντρα της μονής Γουβερνέτου και αριστερά στο έρεισμα του δρόμου σε πέτρινο ορθοστάτη (κολωνάκι) διαστάσεων 0,40μ πλάτος Χ 0,40μ μήκος και ύψος 1,64 μέτρα. Το άνοιγμα της πόρτας είναι 4,00 μέτρα και το ύψος 1,64 μέτρα και το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (ένα λιθόκτιστο κολωνάκι), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 0,16μ 2 .

Δ) Στη Χ.Θ 14+210 (ΠΟΡΤΑ 3) υπάρχει δίφυλλη σιδερένια πόρτα (φωτ. 4α, 4β). Η πόρτα στηρίζεται δεξιά και αριστερά σε λιθόκτιστο τοίχο που πάνω από αυτόν υπάρχει περίφραξη με πλέγμα. Η δίφυλλη πόρτα έχει άνοιγμα 4,15 μέτρα και ύψος 1,65 μέτρα. Ο δεξιός λιθόκτιστος τοίχος που στηρίζεται και φαίνεται να βρίσκεται μέσα στον επαρχιακό δρόμο έχει διαστάσεις 1,00 μέτρο μήκος, 1,67μ ύψος, και 0,42μ πάχος. Πάνω από αυτόν υπάρχει πλέγμα περίφραξης ύψους 1,20μ. περίπου που στηρίζεται σε μια σωλήνα. Ο αριστερός λιθόκτιστος τοίχος που στηρίζεται η πόρτα και φαίνεται να βρίσκεται στο έρεισμα του δρόμου έχει διαστάσεις 1,75 μέτρα μήκος, 1,60μ ύψος, και 0,42 μ πάχος. Πάνω από αυτόν υπάρχει πλέγμα περίφραξης ύψους 1,20μ. περίπου που στηρίζεται σε δύο σωλήνες. Το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (δύο λιθόκτιστα τοιχία), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 1,16μ2.

ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ

Το Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ιερά Μονή Γουβερνέτου» που εδρεύει στο Ακρωτήρι Δήμου Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, ως νομίμως εκπροσωπείται από το προαναφερόμενο Δημόσιο Κτήμα (επαρχιακή οδό 38) με διαδρομή : «…Προφήτη Ηλία – Κουνουπιδιανά – Μονή Γουβερνέτου διά μονή Αγ. Τριάδας…» και με αρχή χιλιομετρικής Θέσης (Χ.Θ 0+000) όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη, (διασταύρωση οδός αεροδρομίου με δρόμο προς Κουνουπιδιανά) και συγκεκριμένα από τις θέσεις:

Α) Στην Χ.Θ 11+300 περιοχή Κουμαρές (μετά την Μονή Αγ. Τριάδος), υπάρχουν στο έρεισμα του δρόμου δύο κολωνάκια λιθόκτιστα (ορθοστάτες) τα οποία πιθανά να κατασκευάστηκαν για στήριξη κάποιας πόρτας (φωτ. 1α, 1β). Το ένα που βρίσκεται αριστερά (Κ1) έχει πέσει και έχει διαστάσεις 0,57μ Χ 0,40μ με ύψος 1,30μ. Αυτό που βρίσκετε δεξιά (Κ2) έχει διαστάσεις 0,40μ Χ 0,55μ και ύψος 1,55μ. Συνεχόμενα από το Κ2 εκτός δρόμου, υπάρχει λιθόκτιστος τοίχος με μήκους 4,30μ. ύψος 0,90μ και πάχους 0,40μ. Το άνοιγμα ανάμεσα στους λιθόκτιστους ορθοστάτες Κ1-Κ2 είναι 5,40μ. και το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (δύο λιθόκτιστα κολωνάκια), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 0,45μ 2 .

Β) Στην Χ.Θ 13+750 (ΠΟΡΤΑ 1) υπάρχει ηλεκτρική συρόμενη πόρτα με συρόμενο μηχανισμό και οδηγό κάτω κύλισης ο οποίος διασχίζει κάθετα το ασφαλτικό της επαρχιακής οδού (φωτ. 2α, 2β, 2γ). Η πόρτα στηρίζεται σε δύο λίθινους ορθοστάτες (Κ3-Κ4) με διαστάσεις 0,47μ Χ 0,47μ και ύψος 1,60μ πάνω στους οποίους βρίσκονται και δύο φωτιστικά σώματα. Συνεχόμενα από τον ορθοστάτη Κ3 και στο έρεισμα της επαρχιακής οδού υπάρχει λιθόκτιστος τοίχος (Τ1) με διαστάσεις 3,60μ μήκος, 1,30μ ύψος και 0,47μ πλάτος. Συνεχόμενα από τον ορθοστάτη Κ4 υπάρχει λιθόκτιστος τοίχος (Τ2) με διαστάσεις 3,80μ μήκος 1,30μ ύψος και 0,47μ πλάτος. Το άνοιγμα ανάμεσα από τα Κ3-Κ4 είναι 5μ. Πάνω στο λιθόκτιστο τοίχο Τ1 υπάρχει πλέγμα περίφραξης μήκους 3,60μ και ύψους 1 μέτρο το οποίο στηρίζεται σε τρεις σωλήνες κυκλικής διατομής περίπου 1,5 inches. Το ίδιο ισχύει και πάνω από τον τοίχο Τ2 που και εκεί υπάρχει πλέγμα περίφραξης μήκους 3,80μ και ύψους 1 μέτρο το οποίο στηρίζεται σε τρεις σωλήνες κυκλικής διατομής όμοιους με τους απέναντι (περίπου 1,5 inches). Η σιδερένια ηλεκτρική πόρτα έχει μήκος 5,50 μέτρα και ύψος 1,60μ. Για την παροχή ρεύματος στον μηχανισμό της πόρτας υπάρχει καλώδιο ρεύματος σε μήκος περίπου 165 μέτρα που βρίσκεται πάνω στο έρεισμα της επαρχιακής οδού και μέσα σε σιδεροσωλήνα. Το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (πέτρινα κολωνάκια και τοιχία), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 3,92μ2.

Γ) Στη Χ.Θ 13+990 (ΠΟΡΤΑ 2) υπάρχει δίφυλλη σιδερένια πόρτα με ρυθμιστική πινακίδα αδιέξοδου πάνω σε αυτή (φωτ. 3α, 3β). Η πόρτα στηρίζεται δεξιά στην πέτρινη μάντρα της μονής Γουβερνέτου και αριστερά στο έρεισμα του δρόμου σε πέτρινο ορθοστάτη (κολωνάκι) διαστάσεων 0,40μ πλάτος Χ 0,40μ μήκος και ύψος 1,64 μέτρα. Το άνοιγμα της πόρτας είναι 4,00 μέτρα και το ύψος 1,64 μέτρα και το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (ένα λιθόκτιστο κολωνάκι), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 0,16μ 2

και Δ) Στη Χ.Θ 14+210 (ΠΟΡΤΑ 3) υπάρχει δίφυλλη σιδερένια πόρτα (φωτ. 4α, 4β). Η πόρτα στηρίζεται δεξιά και αριστερά σε λιθόκτιστο τοίχο που πάνω από αυτόν υπάρχει περίφραξη με πλέγμα. Η δίφυλλη πόρτα έχει άνοιγμα 4,15 μέτρα και ύψος 1,65 μέτρα. Ο δεξιός λιθόκτιστος τοίχος που στηρίζεται και φαίνεται να βρίσκεται μέσα στον επαρχιακό δρόμο έχει διαστάσεις 1,00 μέτρο μήκος, 1,67μ ύψος, και 0,42μ πάχος. Πάνω από αυτόν υπάρχει πλέγμα περίφραξης ύψους 1,20μ. περίπου που στηρίζεται σε μια σωλήνα. Ο αριστερός λιθόκτιστος τοίχος που στηρίζεται η πόρτα και φαίνεται να βρίσκεται στο έρεισμα του δρόμου έχει διαστάσεις 1,75 μέτρα μήκος, 1,60μ ύψος, και 0,42 μ πάχος. Πάνω από αυτόν υπάρχει πλέγμα περίφραξης ύψους 1,20μ. περίπου που στηρίζεται σε δύο σωλήνες. Το εμβαδόν των πέτρινων κατασκευών (δύο λιθόκτιστα τοιχία), που βρίσκονται εντός εύρους κατάληψης της οδού είναι 1,16μ2. και ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σ’ αυτό (ΝΠΔΔ- Ιερά Μονή Γουβερνέτου) στο μέλλον, κάθε πράξη δυναμένη να δημιουργήσει δικαιώματα κατοχής. Συνημμένη: Η από 6-2021 Τεχνική Έκθεση- Αυτοψία στην επαρχιακή οδό 38 της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Το ανωτέρω αποβαλλόµενο ΝΠΔΔ δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Νόµου ΑΝ 263/1968, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου µόνου του Α.Ν. 317/68, να προβεί στην ανακοπή του πρωτοκόλλου αυτού, ενώπιον του αρµοδίου εκ της τοποθεσίας του ακινήτου Πρωτοδικείου εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από της παραλαβής αυτού, αντίγραφο δε της ανακοπής θα πρέπει να κοινοποιηθεί µε µέριµνα του ενδιαφερόµενου εντός της ως άνω προθεσµίας προς την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί διαφορετικά θα είναι απαράδεκτη η συζήτηση αυτής.

Σύµφωνα µε το αρθρ. 326 παρ. 6 του Ν. 4072/2012 που αντικατέστησε την αντίστοιχη παράγραφο 6 του αρθρ. 61 Ν.∆ (86/69), η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Π.∆.Α, δύναται όµως το Μονοµελές Πρωτοδικείο ν’ αναστείλει την εκτέλεση κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος µέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω το παρόν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ιερά Μονή Γουβερνέτου» που εδρεύει στο Ακρωτήρι Δήμου Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, ως νομίμως εκπροσωπείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το παρόν στην έκθεση επιδόσεώς του. Το παρόν συντάσσεται σε πενταπλούν και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΧΑΝΙΑ,24/6/2021

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook