Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. υπεγράφη παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη, από τον Πρόεδρο της κ. Γιώργο Στειακάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας ΜΥΒΑ-ΑΑΓΗΣ Νικόλαου Κουβαρά η σύμβαση για την κατασκευή του έργου <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ>>.

Το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ), προϋπολογισμού 11.040.480,00 μαζί με το ΦΠΑ και ο χρόνος αποπεράτωσης του 24 μήνες. Η συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανέρχεται σε 13,76%.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο στον Ελλαδικό Χώρο καθώς η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται με τη βοήθεια μεμβρανών (MBR). Η εκροή της μονάδας θα είναι σε επίπεδο τριτοβάθμιας επεξεργασίας και η ημερήσια δυναμικότητα της θα είναι 6 έως 9 χιλιάδες κυβικά.

Σε δηλώσεις τους, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργος Στειακάκης επεσήμαναν τη σπουδαιότητα του έργου καθώς μ’ αυτό, αφ’ ενός μεν αντιμετωπίζεται το θέμα επεξεργασίας των λυμάτων και αφ’ ετέρου, λόγω της υψηλής ποιότητος της εκροής θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα άρδευσης στον Προφήτη Ηλία, την ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς, αλλά και στο περιαστικό πράσινο της πόλεως του Ηρακλείου.