Προκαλεί αναμφισβήτητα ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση η πρωτοβουλία ομάδας αρχαιολόγων με επικεφαλής τον κ. Άγγελο Χανιώτη, να ξεκινήσουν από 1/7/2021 ανασκαφές στη Λύττο με την ευθύνη της Αρχαιολογικής εταιρείας Αθηνών και τη διεύθυνση των κ. Άγγελου Χανιώτη από το Πρίνστον και του κ. Αντώνη Κοτσώνα από τη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με την κ. Βάσω Συθιακάκη έφορο Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.     

Μια πρωτοβουλία, που θα αναδείξει και θα προβάλλει τον πολιτιστικό πλούτο της Λύκτου, μιας πόλης ισάξιας της Κνωσού της Φαιστού και των Μαλλίων, που η πόλις και ο κάτοικος της Κοίρανος μνημονεύονται στα Ομηρικά κείμενα* αλλά και αναφέρεται από τους σημαντικούς αρχαίους συγγραφείς Πολύβιο και Ησίοδο.** Μια αρχαιότατη πόλη, που επί σειρά ετών αντιμετωπίζει την πεισματική και ετσιθελική αδιαφορία των αρμοδίων αρχών φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για ανάδειξη προβολή και αξιοποίηση.

Μια πρωτοβουλία, η οποία δίδει την ευκαιρία αποκάλυψης των λόγων, που οι  αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου πολιτισμού, συνεπικουρούμενοι από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες συντηρούν στην αφάνεια αρχαιολογικούς θησαυρούς, που μεγιστοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου. Συγκριτικά πλεονεκτήματα, που βάναυσα άτσαλα και εγκληματικά έχουν απαξιώσει οι τοπικοί μας άρχοντες διαχρονικά, με την χαρακτηριστική τους μικροψυχία να αποδεχτούν προτάσεις, για την ανάδειξη προβολή προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που η πρωτοβουλία των αρχαιολόγων πραγματώνει σήμερα χωρίς την σύμπραξη τους.

Μια πρωτοβουλία, η οποία δικαιώνει όσους στο παρελθόν τόλμησαν ή θα τολμήσουν στο μέλλον, να αντιπαρατεθούν με τις παθογένειες τις αδυναμίες και τα προβλήματα του αυτοδιοικητικού χώρου αλλά και τις εμπάθειες τις μικροψυχίες και τις ετσιθελικές και αυταρχικές συμπεριφορές, των εξουσιαστικών του οργάνων τα οποία κατά κανόνα απαξιώνουν προτάσεις σκέψεις και ιδέες που δεν μπορούν ούτε γνωρίζουν να διαχειριστούν και πολύ περισσότερο να αξιοποιήσουν.

Για του λόγου το αληθές, τα συμπεράσματα οι προτάσεις και τα πορίσματα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την ιστορικότητα της Λύκτου που οργανώθηκε από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2007 στον τ. Δήμο Καστελλίου, δεν έτυχαν καμίας αξιοποίησης γιατί δεν συσχετίστηκαν με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις ενός Αναπτυξιακού Συνεδρίου, το οποίο θα εξειδίκευε με δράσεις το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου, αλλά ποτέ δεν πραγματώθηκε παρά την πρόβλεψη του στο προεκλογικό πρόγραμμα της πλειοψηφούσας τότε Δημοτικής Αρχής (6ος στόχος) αλλά και στις προτάσεις της μελέτης «Εκτίμηση Αναπτυξιακής Πορείας του Δήμου» το Σεπτέμβριο 2007, που και αυτές έτυχαν στο σύνολο τους, της παγερής αδιαφορίας των αποδεκτών.

Τι έχουν να πουν οι φερέλπιδες τοπικοί μας άρχοντες για την εμπάθεια τους να αποδεχτούν και να συζητήσουν πρόταση για την ανάδειξη προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που υποβλήθηκε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-04-2007 με κοινοποίηση στο Δήμαρχο και παρουσιάζεται στη συνέχεια…;

ΠΡΟΣ  : Πρόεδρο  Δημοτικού Συμβουλίου Καστελλίου
ΚΟΙΝ. :  Βουλευτές Νομού Ηρακλείου
Δήμαρχο Καστελλίου
Δημοτικούς Συμβούλους
ΘΕΜΑ:  Προτάσεις Δημοτικών Συμβούλων

1.  Είναι γνωστό ότι η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας είναι άμεσα συνδεδεμένη και στηρίζεται κατά βάση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του ένα από τα οποία, είναι η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών θησαυρών που σήμερα διατηρούνται με την προκλητική αδιαφορία των αρχών σε αφάνεια στους περίκλειστους αρχαιολογικούς χώρους που διαθέτει σήμερα ο τόπος μας.

2. Για την αξιοποίηση του συγκριτικού αυτού πλεονεκτήματος και στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου προτείνονται τα παρακάτω:

-- Σύνταξη Εγγράφου-  Επιστολής από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστολή της στον Υπουργό Πολιτισμού και συντοπίτη μας κ. Γ. Βουλγαράκη με περιεχόμενο στο οποίο να τονίζεται αφ’ ενός η παντελής αδιαφορία των Υπηρεσιών του Υπουργείου του για αξιοποίηση προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών που ευρίσκονται στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας και αφ’ ετέρου η αδιαπραγμάτευτη θέληση μας να διεκδικήσουμε δυναμικά με κάθε νόμιμο και αποτελεσματικό μέσο και τρόπο το δικαίωμα μας να αξιοποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και να ζητήσουμε να πληροφορηθούμε επίσημα τους σχεδιασμούς και τις προοπτικές του Υπουργείου και των φορέων του σε ότι αφορά τους αρχαιολογικούς μας χώρους και τους πολιτιστικούς  μας θησαυρούς.

-- Αποστολή Εγγράφου – Επιστολής προς όλους τους Βουλευτές του Νομού με την παράκληση βοήθειας και συμβολής τους στην επίλυση του σοβαρού και μακροχρόνιου αυτού προβλήματος του Δήμου με την υποβολή κοινής ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και με περιεχόμενο ανάλογο της  επιστολής του Δημοτικού Συμβουλίου προς αυτόν.

-- Συζήτησης του θέματος αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την πρόσκληση και παρουσία εκπροσώπου των τοπικών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.

-- Αναζήτηση μέσω των Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων και της  Περιφέρειας Κρήτης χρηματοδότησης των προσπαθειών για την αξιοποίηση προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

3. Παρακαλώ για την ένταξη των προτάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                     

Τίποτα από τα προτεινόμενα  δεν πραγματώθηκε και το έγγραφο παραμένει «αναπάντητο», για να δηλώνει τις αφωνίες, που αρκέστηκαν στο «ό γέγονε» και απαξίωσαν το «δυνατόν γενέσθαι» και να αναδεικνύει τις σιωπές, που εξάγνισαν το παρελθόν και σκότωσαν το μέλλον του τόπου.

Τι έχουν να μας πουν τώρα οι διαχρονικά φερέλπιδες τοπικοί μας άρχοντες για μια πρωτοβουλία που τους ξεπερνά, ανίκανοι να την προκαλέσουν ικανότατοι όμως να την καπηλευτούν με τις σίγουρες επικλήσεις και αναφορές τους στα προεκλογικά φυλλάδια, με τις «έπεα πτερόεντα» προεκλογικές τους εξαγγελίες, για να αποδείξουν το δήθεν ενδιαφέρον τους για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες της κραυγαλέας αποτυχίας των χειρισμών τους για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού των εκάστοτε κυβερνήσεων…;

Χωρίς να αποποιούμαι τις προσωπικές ευθύνες, για τις οποίες απολογούμαι, αποδέχομαι κάθε κριτική, από τους συνδημότες και συνδημότισσες, που πρέπει να γνωρίζουν ότι στη διαδρομή μου στο Δήμο αρνήθηκα κατά παραχώρηση ρόλο εξουσιαστικό. Παρέμεινα αυτόφωτος και αυτοδύναμος, με λόγο καταγεγραμμένο σε έγγραφα και στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μεστό, αποκαλυπτικό και απόλυτα δικαιωμένο, από το σοκαριστικό πόρισμα διαχειριστικού ελέγχου Δημοτικής υπηρεσίας, του ορκωτού λογιστή κ. Ζαβίτσα Ιωάννη. Είχα ψήφο κατά συνείδηση όχι καθ’ υπόδειξη και ανιδιοτελή προσφορά, αποποιούμενος κάθε οικονομική απολαβή στο Δήμο, με γραπτή δήλωση καταγεγραμμένη στα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (7-1-2007).

*Μανώλης Κομπολάκης - τ. Δημοτικός Σύμβουλος

*Ομήρου Ιλιάδα Ρ΄ 605-610.
Ἕκτορα δ' Ἰδομενεὺς μετὰ Λήϊτον ὁρμηθέντα
βεβλήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαζόν· ἐν
καυλῷ δ' ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν
Τρῶες· ὃ δ' Ἰδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο
δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ' ἀπὸ τυτθὸν
ἅμαρτεν· αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ' ἡνίοχόν
τε Κοίρανον, ὅς ῥ' ἐκ Λύκτου ἐϋκτιμένης ἕπετ'
αὐτῷ·
Ο Ιδομενεύς  τον Έκτορα που εχύνετο στον
Λήιτον εκτύπησε κατάστηθα προς το βυζί κι
εκόπη στην λόγχην το κοντάρι του και αλάλαξαν
οι Τρώες. Ο Έκτωρ τότε ακόντισεν εις τον
Ιδομενέα ορθόν στ’ αμάξι κι έλειψεν ολίγο να τον
πάρει. Κι εκτύπησε τον Κοίρανον, που απ’ την
καλόχτιστη Λύκτον του Μηριόνη ήλθε οπαδός
στ’αμάξι κυβερνήτης.
Πηγή: Διαδίκτυο

** Θεογονία ΣΤ 470-475
Οἱ δὲ θυγατρὶ φίλῃ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽
ἐπίθοντο, καί οἱ πεφραδέτην, ὅσα περ
πέπρωτο γενέσθαι ἀμφὶ Κρόνῳ βασιλῆι
καὶ υἱέι καρτεροθύμῳ· πέμψαν δ᾽ ἐς
Λύκτον, Κρήτης ἐς πίονα δῆμον, ὁππότ᾽
ἄρ᾽ ὁπλότατον παίδων ἤμελλε τεκέσθαι,
Ζῆνα μέγαν·
Κι αυτοί στη θυγατέρα τους (Ρέα) έδιναν
μεγάλη προσοχή και πείθονταν, και της
εξήγησαν όσα να γίνουν ήταν πεπρωμένο σε
σχέση με τον βασιλιά τον Κρόνο και το γιο
του με τη γενναία την ψυχή. Τη στείλανε στη
Λύκτο, στην πλούσια της Κρήτης χώρα, όταν
το τελευταίο απ᾽ τα παιδιά της να γεννήσει
έμελλε, το Δία το μεγάλο.
Πηγή: Διαδίκτυο


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook