Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης για το κρίσιμο ζήτημα της αδυναμίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του.

Ο κ. Παρασύρης υπενθυμίζει στον Υπουργό την πρόσφατη ρητή εντολή του ιδίου να λυθούν με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία τα προβλήματα που έχουν προκύψει για διάφορες ευπαθείς ομάδες από την επιβολή του τέλους ακινήτων. Παράλληλα, ο κ. Παρασύρης σημειώνει την ορθή πρόθεση του Υπουργείου να προβεί σε διορθώσεις στα λάθη που έχουν διαπιστωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ θα στείλει στους δήμους όλα τα μηχανογραφημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στα ακίνητα κάθε δήμου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των δημοτικών αρχείων με τα αρχεία της ΔΕΗ και το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αν υπάρχει λόγος συμψηφισμών, αυτοί θα γίνουν στις επόμενες δόσεις. Όσον αφορά στις δόσεις, το υπουργείο προσανατολίζεται στην αύξησή τους, το 2012, με βάση τις δυνατότητες που έχει το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι για του χρόνου προβλέπεται η εξόφληση του τέλους σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτά ο κ. Παρασύρης τον κ. Βενιχζέλο:

α) Ποια συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης προτίθεται να πάρει, ανταποκρινόμενος με την μέγιστη δυνατή ευαισθησία στα προβλήματα που έχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με το τέλος ακινήτων;

β) Μέχρι πότε αναμένεται να διορθωθούν τα λάθη που έχουν διαπιστωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ σε σχέση με το τέλος, επιβαρύνοντας επιπρόσθετα και άδικα πολλά νοικοκυριά;

γ) Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η αύξηση των δόσεων για την καταβολή του τέλους ακινήτων;