Η πρώτη απόφαση για κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο εκδόθηκε από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας στην Πελοπόννησο. Αφορά 42 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του δήμου, με την οποία ενεργοποιείται το τελευταίο πολυνομοσχέδιο, που αφορά την εργασιακή εφεδρεία και την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

Με την διαπιστωτική πράξη στην ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας καταργούνται σαράντα δύο κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τον Οργανισμό της Δημοτικής Επιχείρησης.

Πλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα στο ethnos.gr, η επιχείρηση θα λειτουργεί με προσωπικό 6 ατόμων και συγκεκριμένα, με 4 εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ένα πολιτικό μηχανικό κι ένα γενικό διευθυντή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.