Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων

Σταθερά ανοδικά κινήθηκε η πορεία προμηθειών για την Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο του 2021. Παράλληλα επετεύχθη περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων -2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Την ίδια στιγμή τα  έσοδα προ προβλέψεων αντανακλούν τη δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €772 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, ενισχυμένα  κατά 6% ετησίως, λόγω του αυξημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων και της αξιοποίησης του μηχανισμού TLTRO III.

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €505 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, 18% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς για το πρώτο εξάμηνο του 2021


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook