Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής Μάλεμε για την  εκτέλεση βολών στο πλαίσιο διεξαγωγής διακλαδικών αγώνων, 

Την 9 έως και 12, 17, 18, 24, 25, 30 και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 από 07:00 έως 13:30 

Την 17 Αυγούστου 2021 από 20:30 έως 00:30

Από 9 έως και 12, 16 έως και 19, 23 έως και 26, 30 και 31 Αυγούστου 2021 από 07:10 έως 08:30 Την 02 και 26 Αυγούστου 2021 από 20:30 έως 00:30 

Την 03, 04, 30 και 31 από 21:00 έως 05:00 

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.  Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην  παρούσα.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook