Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ο πίνακας στον οποίο αναγράφονται τοπικές κοινότητες/οικισμοί στους οποίους από την Πέμπτη 19 Αυγούστου – Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 θα διενεργηθεί δολωματικός ψεκασμός ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021.

Δείτε τις περιοχές στις οποίες θα γίνει ο ψεκασμός: