Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς την Κυριακή όλη η Κρήτη είναι στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλού κινδύνου).

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνεται ότι “λόγω ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ο ΕΔΛΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-8-2021.”

Όπως αναφέρει η νέα Απόφαση:

“1. Η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως αυτή έχει παραταθεί με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661) και 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινές υπουργικές αποφάσεις και όπως οι περιοχές εφαρμογής της έχουν περιορισθεί με την υπό στοιχεία 1019/4/24-ια’/16.8.2021 (Β’ 3796) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται από τη λήξη της έως την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

2. Οι εξαιρέσεις της υπό στοιχεία 1019/4/24-α’/ 6.8.2021 (Β’ 3653) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/ 8.8.2021 και 1019/4/24-η’/12.8.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις, διατηρούνται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα της παρ. 1.”

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την τροποποίηση που έγινε, για το φαράγγι της Σαμαριάς η απαγόρευση εισόδου επισκεπτών ισχύει μόνο όταν η κατηγορία κινδύνου είναι πάνω απο 4, όπως ισχύει για την Κυριακή.

Με νεότερο δελτίο τύπου – ανακοίνωση θα γίνει ενημέρωση για το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού ή την παράταση του παρόντος, αφού ληφθούν υπόψη νεότερα δεδομένα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook